Friday, June 01, 2007

Vectus mot Aramis. Teknikutveckling i samma spår?

Ett Koreanskt företag, Vectus, håller på att testa en transportlösning med förarlöst, automatiserat fordon på monorail i Uppsala. Det låter ju spännande och kanske energisparande.

Men så ser man den skrämmande likheten med Aramis - nästan identiskt i utseende och koncept! Men förhoppningsvis har Vectus lärt något avv denna ganska omfattande flopp från Frankrike. Kanske var Fransmännen bara för tidigt ute?  Men sedan försökte man ett system (SK) på Charle de Gaulle flygplats i Paris under några år kring sekelskiftet 2000. Det är numera helt bortmonterat!

Bruno Latours bok om Aramis (som nämns ovan) är värd att studera. Teknik fordrar inte bara ingenjörskunskap!

Vectus mot Aramis. Teknikutveckling i samma spår?

Ett Koreanskt företag, Vectus, håller på att testa en transportlösning med förarlöst, automatiserat fordon på monorail i Uppsala. Det låter ju spännande och kanske energisparande.

Men så ser man den skrämmande likheten med Aramis - nästan identiskt i utseende och koncept! Men förhoppningsvis har Vectus lärt något avv denna ganska omfattande flopp från Frankrike. Kanske var Fransmännen bara för tidigt ute?  Men sedan försökte man ett system (SK) på Charle de Gaulle flygplats i Paris under några år kring sekelskiftet 2000. Det är numera helt bortmonterat!

Bruno Latours bok om Aramis (som nämns ovan) är värd att studera. Teknik fordrar inte bara ingenjörskunskap!

Läs mer

Månadsindelade arkiv