Monday, August 06, 2007

Väntar klimatpolitiken på en militärkupp?

Låt det vara sagt genast att rubriken inte uttrycker en förhoppning utan bara vill illustrera några trender i vår omgivning.

För det första att våra politiker inte tycks våga ta i ämnet som det tillstår dem. Vi hör orden men vi ser inte handlingarna! Minns bara den snabbt uppblossande diskussionen om bensinskatten under Almedalsveckan och hur snabbt den dog. Efter Stern-rapporten påpekades att vi nu behövde ledare som vågade ta de obekväma besluten, men ännu syns de inte och uttalandena följs snabbt av brasklappar. Bo Ekman påminner om just behovet av, och bristen på, politiker-kurage.

Men var kommer militären in i bilden? Jo överraskande nog har det i USA publicerats en rapport, under överinseende av en hel stab av generaler och amiraler. Rapporten visar på risker av klimatförändringarna och hur dessa kan leda till hot som berör säkerheten på ett sådant sätt som vanligtvis möts med militära medel. (Klimatflyktingarna och allt vad det för med sig av spänningar är ett sådant hot.) Slutsatsen är klok: USA skall hjälpa till så att klimatförändringarna stabiliseras och inte leder till onödiga spänningar i världen!

Den sortens “militärkupper” kan vi stå ut med!

Väntar klimatpolitiken på en militärkupp?

Låt det vara sagt genast att rubriken inte uttrycker en förhoppning utan bara vill illustrera några trender i vår omgivning.

För det första att våra politiker inte tycks våga ta i ämnet som det tillstår dem. Vi hör orden men vi ser inte handlingarna! Minns bara den snabbt uppblossande diskussionen om bensinskatten under Almedalsveckan och hur snabbt den dog. Efter Stern-rapporten påpekades att vi nu behövde ledare som vågade ta de obekväma besluten, men ännu syns de inte och uttalandena följs snabbt av brasklappar. Bo Ekman påminner om just behovet av, och bristen på, politiker-kurage.

Men var kommer militären in i bilden? Jo överraskande nog har det i USA publicerats en rapport, under överinseende av en hel stab av generaler och amiraler. Rapporten visar på risker av klimatförändringarna och hur dessa kan leda till hot som berör säkerheten på ett sådant sätt som vanligtvis möts med militära medel. (Klimatflyktingarna och allt vad det för med sig av spänningar är ett sådant hot.) Slutsatsen är klok: USA skall hjälpa till så att klimatförändringarna stabiliseras och inte leder till onödiga spänningar i världen!

Den sortens “militärkupper” kan vi stå ut med!

Läs mer

Månadsindelade arkiv