Friday, April 13, 2007

Teknikupphandling som jippo

Det globala samvetet och de djupa fickorna har stämt träff och kommit på att det behövs nya produkter för framtiden. Resultatet är X-prize.
De presenterar sig själv genom att säga att den unika idén är att ge mångmiljonbelopp till dem som kan få fram nya lösningar på tekniska problem, senast för transportsystem.
Till deras initiativ hör idéer om rymdflygningar för allmänheten. Knappast något som känns direkt angeläget som problem för mänskligheten.  De är också angelägna om att framhålla värdet av den publicitet som ingår i projekten.
Teknikupphandling som utgår från de behov som uttrycks av representanter för vanliga användare känns tryggare som metod för att lösa reella problem (TUKOMP.pdf) än den som är ett jippo för att skapa publicitet.

Teknikupphandling som jippo

Det globala samvetet och de djupa fickorna har stämt träff och kommit på att det behövs nya produkter för framtiden. Resultatet är X-prize.
De presenterar sig själv genom att säga att den unika idén är att ge mångmiljonbelopp till dem som kan få fram nya lösningar på tekniska problem, senast för transportsystem.
Till deras initiativ hör idéer om rymdflygningar för allmänheten. Knappast något som känns direkt angeläget som problem för mänskligheten.  De är också angelägna om att framhålla värdet av den publicitet som ingår i projekten.
Teknikupphandling som utgår från de behov som uttrycks av representanter för vanliga användare känns tryggare som metod för att lösa reella problem (TUKOMP.pdf) än den som är ett jippo för att skapa publicitet.

Läs mer

Månadsindelade arkiv