Wednesday, February 01, 2006

Talk the talk and walk the walk!

I ett upprop för att skapa ett “Energy Efficiency Watch” uppmärksammar ett antal ledamöter av EU-parlamentet, bland dem Anders Wijkman, att man måste ta itu med effektivisering på allvar. Att inte bara snacka utan börja agera. Sverige har en bra chans att visa detta i den proposition som aviserats till den 22 mars. Och underlaget som man fick från Miljövårdsberedningen var en bra start.

Kommissionen har också i sin rapport över hur den s.k. Lissabon-processen fortlöper sagt att det är dags att lägga in en högre växel. Och att energieffektivisering är en viktig del i växellådan!

Talk the talk and walk the walk!

I ett upprop för att skapa ett “Energy Efficiency Watch” uppmärksammar ett antal ledamöter av EU-parlamentet, bland dem Anders Wijkman, att man måste ta itu med effektivisering på allvar. Att inte bara snacka utan börja agera. Sverige har en bra chans att visa detta i den proposition som aviserats till den 22 mars. Och underlaget som man fick från Miljövårdsberedningen var en bra start.

Läs mer

Månadsindelade arkiv