Tuesday, September 05, 2006

Sverige till klassens värstingar?

EU-kommissionären Andris Piebalgs brukar framhålla att åtminstone hälften av de 20% som Europa kan spara i energi (utan uppoffring) kan sparas om länderna bara följde de direktiv de själv varit med att besluta om. Byggnadsdirektivet är ett av dessa. Man har korrekt noterat att människor behöver mycket bättre vägledning för att kunna följa sina “bästa stämningars längtan” och verkligen spara när de får detaljkunskap om hur det skall gå till. EU utfärdar ett direktiv med denna insikt, men några länder, däribland Sverige, väljer att bara se problemen och inte fördelarna. Boverket anser att man skall besiktiga bara om det behövs (vem avgör det?) och på det sätt man vill. Antag att samma regler gällt för svensk bilprovning!!
- Nej jag har inte lust att besiktiga i år. Den här modellen brukar vara bra säger grabbarna!
- Vi åker till X-hult för besiktningen, där kollar de bara om det finns luft i däcken!

Effektiviseringsföretagen har lyft fram de fördelar en kraftfull användning av deklarationerna skulle innebära, bl.a. för sysselsättningen och frågat hur regeringen ställer sig (DI_debatt2.pdf). Energiministern uttalade sig därefter positivt för en kraftfull användning av energideklarationerna i en artikel i Dagens Industri, men hur tänker hon omsätta denna vilja i handling? Skall vi hamna i EU-klassens värstingäng eftersom mamma inte höll pli på de sina?

Sverige till klassens värstingar?

EU-kommissionären Andris Piebalgs brukar framhålla att åtminstone hälften av de 20% som Europa kan spara i energi (utan uppoffring) kan sparas om länderna bara följde de direktiv de själv varit med att besluta om. Byggnadsdirektivet är ett av dessa. Man har korrekt noterat att människor behöver mycket bättre vägledning för att kunna följa sina “bästa stämningars längtan” och verkligen spara när de får detaljkunskap om hur det skall gå till. EU utfärdar ett direktiv med denna insikt, men några länder, däribland Sverige, väljer att bara se problemen och inte fördelarna. Boverket anser att man skall besiktiga bara om det behövs (vem avgör det?) och på det sätt man vill. Antag att samma regler gällt för svensk bilprovning!!
- Nej jag har inte lust att besiktiga i år. Den här modellen brukar vara bra säger grabbarna!
- Vi åker till X-hult för besiktningen, där kollar de bara om det finns luft i däcken!

Läs mer

Månadsindelade arkiv