Wednesday, January 24, 2007

Svensk förnekarindustri - ett dotterbolag.

Det finns en professionell industri för att förneka klimatförändringarna och den tycks ha en svensk underavdelning. I sann Voltairsk anda skall alla synpunkter få komma till tals, men det innebär inte att alla har lika rätt. Eller för att man har professorstitel mera rätt att yttra sig. Det verkar emellertid som om det vore lönsamt att förneka klimatförändringarna. Vem är det som betalar?

Och jorden är platt -det har jag sett med egna ögon!

Svensk förnekarindustri - ett dotterbolag.

Det finns en professionell industri för att förneka klimatförändringarna och den tycks ha en svensk underavdelning. I sann Voltairsk anda skall alla synpunkter få komma till tals, men det innebär inte att alla har lika rätt. Eller för att man har professorstitel mera rätt att yttra sig. Det verkar emellertid som om det vore lönsamt att förneka klimatförändringarna. Vem är det som betalar?

Och jorden är platt -det har jag sett med egna ögon!

Läs mer

Månadsindelade arkiv