Friday, September 01, 2006

Sol på (film-)rulle

För nya företag med stora planer verkar det numera som om ett av försäljningsargumenten är att Google satsar pengar i deras verksamhet. Det gäller för Teslas nya elbil men också för ett företag som satsar på tunnfilms-solceller, Nanosolar. De satsar 100 millioner USD i en fabrik för att producera 430 MW solceller. Tekniken skall göra det möjligt att applicera solceller på flera ställen men den har också nackdelen av att vara mera sårbar. En nackdel som kanske i sin tur uppvägs av just fördelen eftersom den lätt kan bytas.

National Geographic funderar över denna teknik (och andra inom energiområdet) och undrar om den kan ha samma kvalitet som när bilarna ersatte hästarna för transporter. Något för DNs ledarsida att tänka på kanske?

Sverige är erbarmligt dåligt på att utnyttja solcellsteknik trots att förutsättningarna finns. Kolla själv genom att använda JRCs interaktiva program, som visar spännande resultat. Om man antar att solcellerna placeras optimalt får man ur 1 kW installation i Kiruna c:a 750 kWh per år, även om det under december är nära noll. Men om man jämför med andra orter så får man bara 10% mer i Stockholm och 20% mer i Paris. Och ser man på månaderna så är det ett mycket bra utbyte i Kiruna under vårvintern februari-april. Hur vore det med solcellsladdning på de berömda arkarna?
image

Sol på (film-)rulle

För nya företag med stora planer verkar det numera som om ett av försäljningsargumenten är att Google satsar pengar i deras verksamhet. Det gäller för Teslas nya elbil men också för ett företag som satsar på tunnfilms-solceller, Nanosolar. De satsar 100 millioner USD i en fabrik för att producera 430 MW solceller. Tekniken skall göra det möjligt att applicera solceller på flera ställen men den har också nackdelen av att vara mera sårbar. En nackdel som kanske i sin tur uppvägs av just fördelen eftersom den lätt kan bytas.

National Geographic funderar över denna teknik (och andra inom energiområdet) och undrar om den kan ha samma kvalitet som när bilarna ersatte hästarna för transporter. Något för DNs ledarsida att tänka på kanske?

Läs mer

Månadsindelade arkiv