Tuesday, September 26, 2006

En plats i solen. Också för Sverige?

Det har gjorts en stor kartläggning av de globala möjligheterna att utnyttja solen för elproduktion. Och de är enorma både ur energisynpunkt och som sysselsättningsmotor. I Sverige har intresset varit litet, men ändå har vi ju framstående forskning och produktion på området. Visst är vårt land mörkt och kallt men det behöver inte utesluta att vi kan finna nischer med tillämpningar och få vara med när världsmarknaderna drar iväg.

Men om man gör det radikala tankeexperimentet att Sveriges 150 TWh skulle komma från sol-el, med den intensitet solinstrålningen I Sverige har och utan hänsyn till dygnsvariationer. Hur mycket landyta skulle då krävas?

1. Skåne, Halland och Blekinge samt Trondheims län
x. Edefors församling i Boden
2. Torsö (Vänerns största ö)


Svar: Spring ett maratonlopp gör en 90 graders vändning och spring ett till. Dra ut linjerna till en kvadrat, dvs drygt 1600 km2 motsvarande 3,5 promille av landets yta. Det är lika mycket som Edefors.

En plats i solen. Också för Sverige?

Det har gjorts en stor kartläggning av de globala möjligheterna att utnyttja solen för elproduktion. Och de är enorma både ur energisynpunkt och som sysselsättningsmotor. I Sverige har intresset varit litet, men ändå har vi ju framstående forskning och produktion på området. Visst är vårt land mörkt och kallt men det behöver inte utesluta att vi kan finna nischer med tillämpningar och få vara med när världsmarknaderna drar iväg.

Men om man gör det radikala tankeexperimentet att Sveriges 150 TWh skulle komma från sol-el, med den intensitet solinstrålningen I Sverige har och utan hänsyn till dygnsvariationer. Hur mycket landyta skulle då krävas?

Läs mer

Månadsindelade arkiv