Tuesday, March 08, 2011

Smartheten sitter inte bara i nätet

Hemkörd el fordrar smarta nät! Men de behöver inte vara så tekniskt avancerade för smartheten sitter inte bara i nätet utan också (och i ännu högre grad?) i den som ansvarar för nätet. Egen el meddelar att problemet är löst! I vissa delar av landet. Det är en samverkan mellan elnätsbolag kallat Elinorr som var först med smartheten.

Smartheten sitter inte bara i nätet

Hemkörd el fordrar smarta nät! Men de behöver inte vara så tekniskt avancerade för smartheten sitter inte bara i nätet utan också (och i ännu högre grad?) i den som ansvarar för nätet. Egen el meddelar att problemet är löst! I vissa delar av landet. Det är en samverkan mellan elnätsbolag kallat Elinorr som var först med smartheten.

Läs mer

Månadsindelade arkiv