Monday, April 23, 2007

Rejäla tag i Norge

Den norske statsministern har annonserat avsikten att Norge skall vara koldioxidneutralt till år 2050 vilket innebär en klar skärpning av målsättningarna också för 2012 och 2020. Det norska åtagandet innebär att man kommer att satsa stort också internationellt genom att utnyttja Kyoto-avtalets flexibla mekanismer. Om det görs på rätt sätt kan man åstadkomma en rejäl teknikutveckling i världen och som norsk industri sannolikt kommer att få glädje av.

Det är bra att vi får sådana här utmaningar mellan länderna och att många inte bara säger utan visar att man vill vara i främsta ledet. Men visst måste man undra varför Sverige inte vill vara med?

Rejäla tag i Norge

Den norske statsministern har annonserat avsikten att Norge skall vara koldioxidneutralt till år 2050 vilket innebär en klar skärpning av målsättningarna också för 2012 och 2020. Det norska åtagandet innebär att man kommer att satsa stort också internationellt genom att utnyttja Kyoto-avtalets flexibla mekanismer. Om det görs på rätt sätt kan man åstadkomma en rejäl teknikutveckling i världen och som norsk industri sannolikt kommer att få glädje av.

Det är bra att vi får sådana här utmaningar mellan länderna och att många inte bara säger utan visar att man vill vara i främsta ledet. Men visst måste man undra varför Sverige inte vill vara med?

Läs mer

Månadsindelade arkiv