Thursday, September 10, 2009

Nordiska gröna certifikat återuppväckta från de döda

drastiskt kommenteras nyheten att Sverige och Norge skulle återuppta idén om gemensamma gröna certifikat. Argumenten för certifikaten som system är att det är teknikneutralt, men det är också just det som är en del av dess problem! Man vill komma åt de billiga åtgärderna vilket oftast innebär utnyttjande av mogen teknik där kostnaderna kunnat pressas. Det sker emellertid till priset av att annan teknik hålls tillbaka även om den på sikt kanske har större möjligheter både vad avser volym och kostnad. Man vill göra saker rätt (vara “efficient”) men glömmer bort att göra rätt sak (vara “effective”).

Nu behöver de båda attityderna inte vara varandra uteslutande om man bara kommer ihåg att när dagens lågt hängande (kostnadseffektiva) frukter är plockade så bör vi ha berett marken för morgondagens frukt. Och den kommer från teknik som idag inte kan konkurrera utan befinner sig i sitt tidigare utvecklingsskede (se bild nedan).

image

Figur från IEA:s Deploying Renewables: Principles for Effective Policies- 2008

 

Nordiska gröna certifikat återuppväckta från de döda

drastiskt kommenteras nyheten att Sverige och Norge skulle återuppta idén om gemensamma gröna certifikat. Argumenten för certifikaten som system är att det är teknikneutralt, men det är också just det som är en del av dess problem! Man vill komma åt de billiga åtgärderna vilket oftast innebär utnyttjande av mogen teknik där kostnaderna kunnat pressas. Det sker emellertid till priset av att annan teknik hålls tillbaka även om den på sikt kanske har större möjligheter både vad avser volym och kostnad. Man vill göra saker rätt (vara “efficient”) men glömmer bort att göra rätt sak (vara “effective”).

Nu behöver de båda attityderna inte vara varandra uteslutande om man bara kommer ihåg att när dagens lågt hängande (kostnadseffektiva) frukter är plockade så bör vi ha berett marken för morgondagens frukt. Och den kommer från teknik som idag inte kan konkurrera utan befinner sig i sitt tidigare utvecklingsskede (se bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv