Friday, April 29, 2011

Naturligt kärnkraftsmoratorium

Efter Fukushima bromsar kärnkraftsatsningarna in kraftigt, men det tycks ha börjat tidigare om man ser till statistiken som presenteras i en rapport från Worldwatch institute. I EU finns 34 st färre reaktorer än 1989 och denna trend finns i hela världen utom i Kina sägs det.

Ändå är det kärnkraften som lägger beslag på lejonparten av forskningspengarna enligt IEA s statistik som återges i rapporten (se bild nedan) och avser åren 1986-2008.

image

Naturligt kärnkraftsmoratorium

Efter Fukushima bromsar kärnkraftsatsningarna in kraftigt, men det tycks ha börjat tidigare om man ser till statistiken som presenteras i en rapport från Worldwatch institute. I EU finns 34 st färre reaktorer än 1989 och denna trend finns i hela världen utom i Kina sägs det.

Ändå är det kärnkraften som lägger beslag på lejonparten av forskningspengarna enligt IEA s statistik som återges i rapporten (se bild nedan) och avser åren 1986-2008.

Läs mer

Månadsindelade arkiv