Thursday, September 01, 2011

Man kan lita på DN.

När det gäller energifrågor är de konsekventa. Nu senast hävdar de att frågan om den ineffektiva glödlampans försvinnande från marknaden är ett beslut som fattats i lönndom och är odemokratiskt. De anar att ekodesigndirektivet kommer att innebära flera odemokratiska beslut. Ty menar de vi har ett tjänstemannastyre där för- och nackdelar inte prövats till fullo. Vilket möjligen säger mera om vilket vakuum de själv befinner sig i eftersom det är få frågor som stötts och blötts som frågan om lamporna.

Men det är inte första gången de känner att medborgaren hotas av effektivare energianvändning. För några år sedan ansåg de att energideklarationer var förmynderi och ledde till att deklaranterna snokade i folks hem.

Effektivare energianvändning hotar alltså både demokratin och den personliga integriteten. De brukar vara mera förstående till utbyggnaden av kärnkraft vilket bör ske på det sätt och i den takt marknaden vill och utan onödigt politiskt inflytande.

Men det är kanske ännu lite kusligare än det ser ut! Kan DN ha låtit sig inspireras av den nya Teapartydrottningen i USA, Michelle Bachmann och hennes Light Bulb Freedom of Choice Act?

Man kan lita på DN.

När det gäller energifrågor är de konsekventa. Nu senast hävdar de att frågan om den ineffektiva glödlampans försvinnande från marknaden är ett beslut som fattats i lönndom och är odemokratiskt. De anar att ekodesigndirektivet kommer att innebära flera odemokratiska beslut. Ty menar de vi har ett tjänstemannastyre där för- och nackdelar inte prövats till fullo. Vilket möjligen säger mera om vilket vakuum de själv befinner sig i eftersom det är få frågor som stötts och blötts som frågan om lamporna.

Men det är inte första gången de känner att medborgaren hotas av effektivare energianvändning. För några år sedan ansåg de att energideklarationer var förmynderi och ledde till att deklaranterna snokade i folks hem.

Effektivare energianvändning hotar alltså både demokratin och den personliga integriteten. De brukar vara mera förstående till utbyggnaden av kärnkraft vilket bör ske på det sätt och i den takt marknaden vill och utan onödigt politiskt inflytande.

Men det är kanske ännu lite kusligare än det ser ut! Kan DN ha låtit sig inspireras av den nya Teapartydrottningen i USA, Michelle Bachmann och hennes Light Bulb Freedom of Choice Act?

Läs mer

Månadsindelade arkiv