Thursday, December 06, 2007

Märkning av energieffektivitet

EUs märkningssystem med klasserna A-G har havererat sedan länge. Vi är många som “krävt” att systemet skulle vara dynamiskt, d.v.s. kunna anpassas i takt med att tekniken förbättras. Tillägget med klasserna A+ och A++ är ett sådant försök men dömt på förhand. Vad gör man när antalet + ökar? I Australien har man gjort en reformering av sitt märke med sex stjärnor så att man anger hur många gamla stjärnor de nya är värda. En sorts växelkurs för kvalitet så att säga.

I andra sammanhang har man föreslagit en glidande skala med uppgifter om energianvändning men utan klasser. Bra för de professionella men mindre bra för den stora kundkretsen. Och sedan kommer lösningen (se bild)! Föreslagen av vitvaruorganisationen CECED*. Barnsligt enkelt och ruskigt bra! Man vänder på klasserna och lägger in siffror i stället för bokstäver. Högst siffra är bäst och när tekniken utvecklas så lägger Du bara till en siffra! Som alltid när någon knäckt problemet förbluffas man över att ingen kommit på det tidigare.

En annan sak att förbluffas över är vårt eget Boverks val av i sammanhanget helt väsensfrämmande egen märkning av energideklarerade hus! Den verkar mera vara tillkommen som psykedelisk syntest (se bild). Varför gäller inte EU-anpassning i detta fall?

*OBS Dokumentet laddar upp som pdf i bakgrunden.

Figur1: Dynamisk märkning. CECEDs förslag
image
——————————————————————————————————————————————————-

Figur 2: Boverkets svenska deklarationshus
image

Märkning av energieffektivitet

EUs märkningssystem med klasserna A-G har havererat sedan länge. Vi är många som “krävt” att systemet skulle vara dynamiskt, d.v.s. kunna anpassas i takt med att tekniken förbättras. Tillägget med klasserna A+ och A++ är ett sådant försök men dömt på förhand. Vad gör man när antalet + ökar? I Australien har man gjort en reformering av sitt märke med sex stjärnor så att man anger hur många gamla stjärnor de nya är värda. En sorts växelkurs för kvalitet så att säga.

I andra sammanhang har man föreslagit en glidande skala med uppgifter om energianvändning men utan klasser. Bra för de professionella men mindre bra för den stora kundkretsen. Och sedan kommer lösningen (se bild)! Föreslagen av vitvaruorganisationen CECED*. Barnsligt enkelt och ruskigt bra! Man vänder på klasserna och lägger in siffror i stället för bokstäver. Högst siffra är bäst och när tekniken utvecklas så lägger Du bara till en siffra! Som alltid när någon knäckt problemet förbluffas man över att ingen kommit på det tidigare.

En annan sak att förbluffas över är vårt eget Boverks val av i sammanhanget helt väsensfrämmande egen märkning av energideklarerade hus! Den verkar mera vara tillkommen som psykedelisk syntest (se bild). Varför gäller inte EU-anpassning i detta fall?

*OBS Dokumentet laddar upp som pdf i bakgrunden.

Läs mer

Månadsindelade arkiv