Thursday, October 20, 2005

Lågenergilampor blir mera lysande (och med svensk hjälp)

Det har tagits ett initiativ för att ytterligare utveckla lågenergilampor och att också se till att kvaliten hålls hög (och ökar). Lämpligt nog har man förlagt aktiviteterna till Asien där större delen av världens produktion äger rum. Och viktigt är att Sverige har ett finger med i spelet.

Ty ett närbesläktat projekt “Efficient Lighting Initiative” (ELI) har nu också flyttat till Kina men har rekryterat en svensk, Nils Borg, som internationell co-ordinator.

Lågenergilampor blir mera lysande (och med svensk hjälp)

Det har tagits ett initiativ för att ytterligare utveckla lågenergilampor och att också se till att kvaliten hålls hög (och ökar). Lämpligt nog har man förlagt aktiviteterna till Asien där större delen av världens produktion äger rum. Och viktigt är att Sverige har ett finger med i spelet.

Läs mer

Månadsindelade arkiv