Thursday, August 20, 2009

Vita certifikat på väg tillbaka in i debatten?

Det har talats mycket om dem, och de har aviserats i EU:s direktiv, men ändå lyckades den s.k. energieffektiviseringsutredningen att pressa ut 708 sidor text utan att nämna dem en enda gång. Varken med argument för eller emot. Ett svårslaget rekord i negligering.

Men de skall ändå inte avföras från agendan. HSB och Riksbyggen har ett intressant förslag till vad de kallar KLOT-insats och där certifikaten nämns som en möjlighet. De argumenterar också för en annan variant av ROT-stödet och som också innehåller ett intressant förslag till klimatrelaterad fastighetsskatt och prioriterad finansiering för energieffektiviseringsåtgärder.

Naturskyddsföreningen, EnergiEffektiviseringsFöretagen och Energirådgivarna tycker att certifikaten är en bra idé. Naturvårdsverket ser positivt på dem. Och så gör Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Klimat- och energifrågorna gör det nödvändigt att ta alla möjligheter till att minska energianvändningen. Och vita certifikat kan mycket möjligt visa sig vara en av dem.

Vita certifikat på väg tillbaka in i debatten?

Det har talats mycket om dem, och de har aviserats i EU:s direktiv, men ändå lyckades den s.k. energieffektiviseringsutredningen att pressa ut 708 sidor text utan att nämna dem en enda gång. Varken med argument för eller emot. Ett svårslaget rekord i negligering.

Men de skall ändå inte avföras från agendan. HSB och Riksbyggen har ett intressant förslag till vad de kallar KLOT-insats och där certifikaten nämns som en möjlighet. De argumenterar också för en annan variant av ROT-stödet och som också innehåller ett intressant förslag till klimatrelaterad fastighetsskatt och prioriterad finansiering för energieffektiviseringsåtgärder.

Naturskyddsföreningen, EnergiEffektiviseringsFöretagen och Energirådgivarna tycker att certifikaten är en bra idé. Naturvårdsverket ser positivt på dem. Och så gör Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Klimat- och energifrågorna gör det nödvändigt att ta alla möjligheter till att minska energianvändningen. Och vita certifikat kan mycket möjligt visa sig vara en av dem.

Läs mer

Månadsindelade arkiv