Wednesday, October 17, 2007

Kina bekräftar

..sin avsikt att fyrdubbla ekonomin till 2020 men också att man är mycket oroad över den kostnad det kan innebära för miljön. I den officiella retoriken kopplas just ekonomisk utveckling, särskilt för landsbygdens folk, och miljöförbättringar samman under benämningen “Vetenskaplig Utveckling” (Scientific Development).

Men man har också funnit en syndabock, nämligen provinsledningarna. Det är en strid ström av rapporter som visar på vådorna av ohämmad tillväxt, men man är tyst om att man själv släppt den anden ur flaskan. De lokala makthavarna har i många år uppmanats att öka produktionen och de har inte varit svåra att övertala när de också har kunna lägga en slant åt sidan för sig själv!

Regeringen har också själv i många år skrutit med sitt prestigeprojekt “Three Gorges Dam” som dämmer upp Yangtse samt flyttar nära en och en halv miljon kineser från hus och hem för 85 TWh och en potentiell ekologisk katastrof. Man fruktar bl.a. för vattenförsörjningen i Shanghai som ligger nedströms. Eftertankens blekhet kommer sent. För sent?

Kina bekräftar

..sin avsikt att fyrdubbla ekonomin till 2020 men också att man är mycket oroad över den kostnad det kan innebära för miljön. I den officiella retoriken kopplas just ekonomisk utveckling, särskilt för landsbygdens folk, och miljöförbättringar samman under benämningen “Vetenskaplig Utveckling” (Scientific Development).

Men man har också funnit en syndabock, nämligen provinsledningarna. Det är en strid ström av rapporter som visar på vådorna av ohämmad tillväxt, men man är tyst om att man själv släppt den anden ur flaskan. De lokala makthavarna har i många år uppmanats att öka produktionen och de har inte varit svåra att övertala när de också har kunna lägga en slant åt sidan för sig själv!

Regeringen har också själv i många år skrutit med sitt prestigeprojekt “Three Gorges Dam” som dämmer upp Yangtse samt flyttar nära en och en halv miljon kineser från hus och hem för 85 TWh och en potentiell ekologisk katastrof. Man fruktar bl.a. för vattenförsörjningen i Shanghai som ligger nedströms. Eftertankens blekhet kommer sent. För sent?

Läs mer

Månadsindelade arkiv