Tuesday, December 02, 2008

Kallhamrade klimatråd.

För någon tid sedan fick vi rådet att kallhamrade ekonomer skulle få oss att inse att våra svenska klimatpengar skulle göra mera nytta om de satsades i andra länder. Nu har några, inte mindre kallhamarade ekonomer, vid ITPS (Institutet för Tillväxtpolitiska studier) funnit att detta är fel! De skriver: “.... det generellt inte är billigare eller mer kostnadseffektivt att satsa på utsläppsreduktioner i andra länder.” De fortsätter med att påpeka att: “..det kan finnas fall där det är billigare att genomföra projekt i andra länder. ... Problemet är att dessa mycket snabbt tar slut om hela västvärlden skulle försöka lösa sina klimatproblem på detta sätt.

ITPS variant av kallhamrade ekonomer ger bl.a. råden att satsa massivt på teknikutveckling och -spridning i de industrialiserade länderna både därför att dessa (vi) är huvudansvariga för dagens situation och har den teknologiska kompetens och kapacitet som behövs.

 

Kallhamrade klimatråd.

För någon tid sedan fick vi rådet att kallhamrade ekonomer skulle få oss att inse att våra svenska klimatpengar skulle göra mera nytta om de satsades i andra länder. Nu har några, inte mindre kallhamarade ekonomer, vid ITPS (Institutet för Tillväxtpolitiska studier) funnit att detta är fel! De skriver: “.... det generellt inte är billigare eller mer kostnadseffektivt att satsa på utsläppsreduktioner i andra länder.” De fortsätter med att påpeka att: “..det kan finnas fall där det är billigare att genomföra projekt i andra länder. ... Problemet är att dessa mycket snabbt tar slut om hela västvärlden skulle försöka lösa sina klimatproblem på detta sätt.

ITPS variant av kallhamrade ekonomer ger bl.a. råden att satsa massivt på teknikutveckling och -spridning i de industrialiserade länderna både därför att dessa (vi) är huvudansvariga för dagens situation och har den teknologiska kompetens och kapacitet som behövs.

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv