Monday, November 02, 2009

Kärnkraftens lärkurva går åt fel håll

IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) som är ett oberoende forskningsorgan med hög status har studerat hur kostnaderna utvecklats i det största av utvecklingsprogrammen för kärnkraft, nämligen det franska. Deras slutsats är att kostnaderna inte minskar med ökad volym, vilket är det vanliga, utan ökar!

* “Despite a most favorable setting, the French PWR program exhibited substantial real cost escalation. Specific investment costs increased by at least a factor of three.” (sid 31)
* “...nuclear reactors across all countries with significant programs invariably exhibit negative learning, i.e., cost increase rather than decline,...”
* “there appears not only to be ?forgetting by not doing? ....., but also ?forgetting by doing?, suggesting that technology learning possibilities are not only structured by the actors and institutional settings involved, but are also fundamental characteristics of technologies themselves.” (sid 33)

Efter att ha sett vad som händer i Finland och vad som planeras på annat håll är ju inte dessa iakttagelser överraskande men det är bra att få dem belagda. Om det sedan har någon inverkan på dem som planerar det senaste svenska kärnkraftutspelet återstår att se. Men av de siffror som nämnts förefaller glädjekalkylen uppenbar. Den tycks ligga på hälften av den nivå som redovisas för Bell Bend i USA.

Kärnkraftens lärkurva går åt fel håll

IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) som är ett oberoende forskningsorgan med hög status har studerat hur kostnaderna utvecklats i det största av utvecklingsprogrammen för kärnkraft, nämligen det franska. Deras slutsats är att kostnaderna inte minskar med ökad volym, vilket är det vanliga, utan ökar!

* “Despite a most favorable setting, the French PWR program exhibited substantial real cost escalation. Specific investment costs increased by at least a factor of three.” (sid 31)
* “...nuclear reactors across all countries with significant programs invariably exhibit negative learning, i.e., cost increase rather than decline,...”
* “there appears not only to be ?forgetting by not doing? ....., but also ?forgetting by doing?, suggesting that technology learning possibilities are not only structured by the actors and institutional settings involved, but are also fundamental characteristics of technologies themselves.” (sid 33)

Efter att ha sett vad som händer i Finland och vad som planeras på annat håll är ju inte dessa iakttagelser överraskande men det är bra att få dem belagda. Om det sedan har någon inverkan på dem som planerar det senaste svenska kärnkraftutspelet återstår att se. Men av de siffror som nämnts förefaller glädjekalkylen uppenbar. Den tycks ligga på hälften av den nivå som redovisas för Bell Bend i USA.

Läs mer

Månadsindelade arkiv