Monday, March 09, 2009

Kärnkraftaväckling

Om man inte vill avveckla kan man kanske av-äckla, d.v.s. försöka gör kärnkraften mera smaklig. Det verkar vara inställningen på DN där man sedan några månader och med stundtals mycket hög intensitet lyfter fram kärnkraften som lösning på energiproblemen. Det kan de väl få göra om de tycker så men det borde åtminstone ske med nämnande av t.ex. kostnaden, vilken helt förtigs, och med undvikande av vilseledande påståenden, vilka förekommer.

Häromdagen berömde man Texas för deras beställning av reaktorer och för någon vecka sedan visste man att berätta att “det är 30 gånger farligare för hälsan med biobränslen än med kärnkraft.” Dessutom kunde man krydda sin Texas-berättelse med att en representant för beställaren ansåg att det inte fanns något alternativ till kärnkraft och att det publicerats i tidningen “Scientific American”. Vem blir inte imponerad av detta?

Man skulle ha kunnat berätta att man i samma tidning konstaterar att effektivisering är billigare (se citat och källa nedan). Man skulle ha kunnat berätta att staden Austin dragit sig ur projektet just därför att det bedömdes som finansiellt riskabelt.

När det gäller farligheten skulle man kunnat berätta att det projekt (ExternE) som gör bedömningarna, och till vilka man hänvisar, gör kostnadsuppskattningar av skador från olika slag av energi. Detta fordrar att man har tillgång till all väsentlig statistik om konsekvenserna av olika sorters skador, känner till sannolikheten för att olika slag av olyckor skall inträffa samt att man har en enhetlig uppfattning om hur skadorna skall värderas i pengar. Om man hade det skulle man möjligen kunna säga att en viss typ av energi orsakar skador i ett intervall mellan x och y. Men knappast kunna hugga i sten att det är 30 gånger farligare med biobränslen än med kärnkraft.

Men eftersom syftet är av-äckling så får ändmålet helga medlen.

“One of the strongest competitors nuclear power faces is energy efficiency. Improvements in efficiency, driven by the need to reduce greenhouse gas emissions, could for many years offset increases in demand from a growing population with higher living standards, forestalling the need for reactors.

In December 2007 consulting firm McKinsey & Company determined that the U.S. could cut its output of global warming gases by more than 11 percent using conservation steps that were better than free: they would pay for themselves and earn a profit. These ?negative cost opportunities? would require little or no technology innovation, the report said. And emissions could be cut by another 17 percent with efficiency improvements that had only a moderate cost.

Amory Lovins, a well-known efficiency expert, has long referred to such opportunities as being better than a free lunch, ?lunch that someone pays you to eat.? But the steps are often not taken. One reason is that efficiency is usually number 11 on people?s top 10 to-do lists.” Källa: Scientific American December 2008 “Can Nucelar Power Compete”

Kärnkraftaväckling

Om man inte vill avveckla kan man kanske av-äckla, d.v.s. försöka gör kärnkraften mera smaklig. Det verkar vara inställningen på DN där man sedan några månader och med stundtals mycket hög intensitet lyfter fram kärnkraften som lösning på energiproblemen. Det kan de väl få göra om de tycker så men det borde åtminstone ske med nämnande av t.ex. kostnaden, vilken helt förtigs, och med undvikande av vilseledande påståenden, vilka förekommer.

Häromdagen berömde man Texas för deras beställning av reaktorer och för någon vecka sedan visste man att berätta att “det är 30 gånger farligare för hälsan med biobränslen än med kärnkraft.” Dessutom kunde man krydda sin Texas-berättelse med att en representant för beställaren ansåg att det inte fanns något alternativ till kärnkraft och att det publicerats i tidningen “Scientific American”. Vem blir inte imponerad av detta?

Man skulle ha kunnat berätta att man i samma tidning konstaterar att effektivisering är billigare (se citat och källa nedan). Man skulle ha kunnat berätta att staden Austin dragit sig ur projektet just därför att det bedömdes som finansiellt riskabelt.

När det gäller farligheten skulle man kunnat berätta att det projekt (ExternE) som gör bedömningarna, och till vilka man hänvisar, gör kostnadsuppskattningar av skador från olika slag av energi. Detta fordrar att man har tillgång till all väsentlig statistik om konsekvenserna av olika sorters skador, känner till sannolikheten för att olika slag av olyckor skall inträffa samt att man har en enhetlig uppfattning om hur skadorna skall värderas i pengar. Om man hade det skulle man möjligen kunna säga att en viss typ av energi orsakar skador i ett intervall mellan x och y. Men knappast kunna hugga i sten att det är 30 gånger farligare med biobränslen än med kärnkraft.

Men eftersom syftet är av-äckling så får ändmålet helga medlen.

Läs mer

Månadsindelade arkiv