Monday, April 10, 2006

Marknadsintroduktionen saknas - din tönt! (It’s the deployment - Stupid!)

Bill Clinton hade en gång, som mantra för sig själv “It´s the economy stupid” för att fokusera på väsentligheter i debatterna. När det gäller teknikutveckling är det marknadsintroduktionen som är den väsentliga men svaga länken i kedjan. Vi behöver nog ett eget mantra för att inte glömma detta grundläggande förhållande. Det är från introduktionen av ny teknik och den systematiska återföringen av erfarenheterna i en “lärprocess” som vi stegvis tar oss framåt och får bättre och billigare produkter. Tydligt visat av Clas-Otto Wene vid en konferens i Oxford nyligen.

Och se på Clas-Ottos exempel på hur Fotocellstekniken utvecklats (LR20% betyder att kostnaden sjunker 20% för varje fördubbling av marknadens totala installation). Jämför sedan den med Michael Grubbs påpekande om el i Indien!! Visst finns det mycket att åstadkomma men då kan inte den rika världen gömma sig bakom sina önskemål om kortsiktig lönsamhet. Tvärtom, ett sådant beteende hämmar vår egen ekonomi på lång sikt. Och då kan vi minnas Bill Clintons “tänkespråk” igen! Fast det är för sent.

image

image

Marknadsintroduktionen saknas - din tönt! (It’s the deployment - Stupid!)

Bill Clinton hade en gång, som mantra för sig själv “It´s the economy stupid” för att fokusera på väsentligheter i debatterna. När det gäller teknikutveckling är det marknadsintroduktionen som är den väsentliga men svaga länken i kedjan. Vi behöver nog ett eget mantra för att inte glömma detta grundläggande förhållande. Det är från introduktionen av ny teknik och den systematiska återföringen av erfarenheterna i en “lärprocess” som vi stegvis tar oss framåt och får bättre och billigare produkter. Tydligt visat av Clas-Otto Wene vid en konferens i Oxford nyligen.

Läs mer

Månadsindelade arkiv