Thursday, July 01, 2010

IEA bekräftar och förtydligar att energieffektivisering är viktigast

Idag 1 Juli släpper IEA sin tredje utgåva av Energy Technology Perspectives, ETP 2010. Denna publikation sträcker sig längre än de bedömningar som tidigare gjordes i WEO 2009 och som sade att över 50% av minskningen i växthusgaser (jämfört med baslinjen) måste hänföras till användningssidans effektiviseringar. WEO hade tidsperspektivet 2030 och ETP har 2050. Och i ETP förtydligar man att det fortfarande 2050 är över 50% effektivisering (varav 15% bränslebyte väsentligen till förnybart). (Se bild - under läs mer nedan)

Förnybar energi på tillförselsidan beräknas till 17% och kärnkraft svarar för bara 6%. Till 2050 hoppas man emellertid mycket på koldioxidinfångning (CCS) som får 19% och då huvudsakligen i Kina och Indien.
—————————-
Och nu tillbaka till…
image

image

IEA bekräftar och förtydligar att energieffektivisering är viktigast

Idag 1 Juli släpper IEA sin tredje utgåva av Energy Technology Perspectives, ETP 2010. Denna publikation sträcker sig längre än de bedömningar som tidigare gjordes i WEO 2009 och som sade att över 50% av minskningen i växthusgaser (jämfört med baslinjen) måste hänföras till användningssidans effektiviseringar. WEO hade tidsperspektivet 2030 och ETP har 2050. Och i ETP förtydligar man att det fortfarande 2050 är över 50% effektivisering (varav 15% bränslebyte väsentligen till förnybart). (Se bild - under läs mer nedan)

Förnybar energi på tillförselsidan beräknas till 17% och kärnkraft svarar för bara 6%. Till 2050 hoppas man emellertid mycket på koldioxidinfångning (CCS) som får 19% och då huvudsakligen i Kina och Indien.
—————————-
Och nu tillbaka till…
image

Läs mer

Månadsindelade arkiv