Friday, March 20, 2009

Har luften gått ur Europa?

För en knapp vecka sedan samlades klimatforskare i Köpenhamn och stämde av sina resultat vilka visar att klimatförsämringen går snabbare än väntat. De satte samman ett antal rekommendationer i huvudpunkter (se nedan). Men trots detta och trots att en av rekommendationerna säger att det inte finns någon ursäkt att vänta med åtgärder så verkar det vara det man gör just nu.

Anders Wijkman gör observationen att Europa håller på att “slösa bort en kris” som skulle kunnat användas för att börja omställningen från det gamla till det nya som man gör i USA. Det är synd på ett Europa som länge låg bra till.

Det kan väl inte vara så att man hoppas kunna köpa sig fri med utsläppsrätter ifrån U-länderna? I majoriteten av dessa är det inte minskade utsläpp som är till salu utan minskade ökningar genom att nya fossilanläggningar ersätts med förnybar energi. Det är bra men eftersom vi måste minska så är det som att bota benbrott med plåster. CDM behöver reformeras men framför allt så att de inriktas på verkliga minskningar.

* Climatic Trends (the worst-case IPCC scenario trajectories (or even worse) are being realised.)
* Social disruption (societies are highly vulnerable to even modest levels of climate change, with poor nations and communities particularly at risk.)
* Long-Term Strategy (coordinated global and regional action is required? Weaker targets for 2020 increase the risk of crossing tipping points)
* Equity Dimensions (An effective, well-funded adaptation safety net is required for those people least capable of coping with climate change impacts)
* Inaction is Inexcusable (We already have many tools and approaches to deal effectively with the climate change challenge. A wide range of benefits will flow ?including sustainable energy job growth, reductions in the health and economic costs of climate change)
* Meeting the Challenge (we must overcome a number of significant constraints and seize critical opportunities. ?enabling the shifts ?to innovative leadership in government, the private sector and civil society)

Har luften gått ur Europa?

För en knapp vecka sedan samlades klimatforskare i Köpenhamn och stämde av sina resultat vilka visar att klimatförsämringen går snabbare än väntat. De satte samman ett antal rekommendationer i huvudpunkter (se nedan). Men trots detta och trots att en av rekommendationerna säger att det inte finns någon ursäkt att vänta med åtgärder så verkar det vara det man gör just nu.

Anders Wijkman gör observationen att Europa håller på att “slösa bort en kris” som skulle kunnat användas för att börja omställningen från det gamla till det nya som man gör i USA. Det är synd på ett Europa som länge låg bra till.

Det kan väl inte vara så att man hoppas kunna köpa sig fri med utsläppsrätter ifrån U-länderna? I majoriteten av dessa är det inte minskade utsläpp som är till salu utan minskade ökningar genom att nya fossilanläggningar ersätts med förnybar energi. Det är bra men eftersom vi måste minska så är det som att bota benbrott med plåster. CDM behöver reformeras men framför allt så att de inriktas på verkliga minskningar.

Läs mer

Månadsindelade arkiv