Tuesday, April 22, 2008

Häpenheten ligger tjock

Nog har han lyckats slå världen med häpnad herr Bush. Det generösa löftet att bromsa de amerikanska utsläppen av växthusgaser till 2025 (när andra industriländer satsar på en minskning) innebär, enligt IEA, att man planar ut på en nivå som är c:a 25% högre än riktvärdet, dvs utsläppen 1990.

Frågan är om han har fler överraskningar till oss?

Häpenheten ligger tjock

Nog har han lyckats slå världen med häpnad herr Bush. Det generösa löftet att bromsa de amerikanska utsläppen av växthusgaser till 2025 (när andra industriländer satsar på en minskning) innebär, enligt IEA, att man planar ut på en nivå som är c:a 25% högre än riktvärdet, dvs utsläppen 1990.

Frågan är om han har fler överraskningar till oss?

Läs mer

Månadsindelade arkiv