Thursday, April 08, 2010

Framtidens energileverantör - Nya affärsmodeller på väg.

Ett köpcentrum, eller “flersidig plattform” som IBM kallar det, i sin studie om hur affärsmodellerna för energileveranser kan utvecklas med smarta nät. Idn är att informationen om kundernas beteende å ena sidan och om energiomvandlingens/-överföringens fysiska villkor å andra skapar möjligheter till nya kombinationer. Informationen som sådan har ett värde.

Det blir tydligare om man tittar på den gamla värdekedjan och den möjliga nya (bild 1 nedan). Och om man vill ha detta verifierat kan man jämföra med Vattenfalls beskrivning av sig själv på deras hemsida!

IBM illustrerar värdeinnhållet (se bild 2 nedan) och jämför med det rådande gamla systemet. Som synes kan kundernas önskemål och behov ges bättre täckning. Möjligen ännu bättre med en ny tredjeparts tjänst? I vissa andra länder är t.ex. mätarna inte distributörens egendom utan förvaltas separat.

Sedan är frågan om jag som kund vill ha änne flera parter inblandade eller om detta nya system också kan innebära att jag kan får “paketlösningar” så att jag slipper att som idag få två räkningar från olika företag för en produkt (el levererad hem)!?

image

Bild 1: Värdekedjor
——————————
image
Bild 2 Värdeinnehåll (Gulmarkerat det gamla energiföretagets “värdesyn”)

Framtidens energileverantör - Nya affärsmodeller på väg.

Ett köpcentrum, eller “flersidig plattform” som IBM kallar det, i sin studie om hur affärsmodellerna för energileveranser kan utvecklas med smarta nät. Idn är att informationen om kundernas beteende å ena sidan och om energiomvandlingens/-överföringens fysiska villkor å andra skapar möjligheter till nya kombinationer. Informationen som sådan har ett värde.

Det blir tydligare om man tittar på den gamla värdekedjan och den möjliga nya (bild 1 nedan). Och om man vill ha detta verifierat kan man jämföra med Vattenfalls beskrivning av sig själv på deras hemsida!

IBM illustrerar värdeinnhållet (se bild 2 nedan) och jämför med det rådande gamla systemet. Som synes kan kundernas önskemål och behov ges bättre täckning. Möjligen ännu bättre med en ny tredjeparts tjänst? I vissa andra länder är t.ex. mätarna inte distributörens egendom utan förvaltas separat.

Sedan är frågan om jag som kund vill ha änne flera parter inblandade eller om detta nya system också kan innebära att jag kan får “paketlösningar” så att jag slipper att som idag få två räkningar från olika företag för en produkt (el levererad hem)!?

Läs mer

Månadsindelade arkiv