Monday, July 12, 2010

Förnybar energi går framåt - kärnkraft och kol på tillbakamarsch

Det rapporterar EUs forskningsstation JRC i en sammanställning över de förändringar i kraftsystemet som gjordes i Europa under 2009 (se bild nedan). Med denna ökningstakt kommer förnybar energi att svara för 35-40% (1400 TWh) i EU-27 till år 2020 säger de.

I en mera utförlig rapport lägger de till att denna utveckling dock inte kommer av sig själv utan fordrar att den nya produktionen skall kunna fasas in i det existerande systemet utan onödiga hinder och att kostnadsreduktionen kommer av volymsuppbyggnaden och inte med tiden. Ja den gamla lärkurvan alltså!


—————————-
Och nu tillbaka till…
image

image

Förnybar energi går framåt - kärnkraft och kol på tillbakamarsch

Det rapporterar EUs forskningsstation JRC i en sammanställning över de förändringar i kraftsystemet som gjordes i Europa under 2009 (se bild nedan). Med denna ökningstakt kommer förnybar energi att svara för 35-40% (1400 TWh) i EU-27 till år 2020 säger de.

I en mera utförlig rapport lägger de till att denna utveckling dock inte kommer av sig själv utan fordrar att den nya produktionen skall kunna fasas in i det existerande systemet utan onödiga hinder och att kostnadsreduktionen kommer av volymsuppbyggnaden och inte med tiden. Ja den gamla lärkurvan alltså!


—————————-
Och nu tillbaka till…
image

Läs mer

Månadsindelade arkiv