Monday, February 27, 2006

Flexibel användning (Demand Response) i USA.

Department of Energy publicerade häromdagen, efter 180 dagars utredningstid (!) en rapport om flexibel energianvändning. Precis som noterats i Sverige säger rapporten att energiföretagen urholkat incitamenten för prisstyrning och rekommenderar delstaterna att vara aggressiva i implementering av metoder för att kunderna skall kunna agera flexibelt. Fördelarna är nämligen betydande för:
* Kundernas egen ekonomi
* Marknadens prisnivå (och därmed alla kunder)
* Systemets säkerhet
* Marknadsparternas styrkebalans

Rapporten är riktigt bra inte minst som lärobok. Avsnitt 2 visar mycket åskådligt hur olika program för att minska effektbehovet i olika driftlägen kan användas. Eftersom energisystemen i USA kan vara mycket olika i de olika delstaterna så får man också en god överblick över variationer på temat.
Illustrationerna är i sig små mästerverk i översiktlighet, som den här!
image

Flexibel användning (Demand Response) i USA.

Department of Energy publicerade häromdagen, efter 180 dagars utredningstid (!) en rapport om flexibel energianvändning. Precis som noterats i Sverige säger rapporten att energiföretagen urholkat incitamenten för prisstyrning och rekommenderar delstaterna att vara aggressiva i implementering av metoder för att kunderna skall kunna agera flexibelt. Fördelarna är nämligen betydande för:
* Kundernas egen ekonomi
* Marknadens prisnivå (och därmed alla kunder)
* Systemets säkerhet
* Marknadsparternas styrkebalans

Läs mer

Månadsindelade arkiv