Tuesday, November 16, 2010

Sverige vilse på Europas krokiga energiväg?

Kommissionen har presenterat sitt förslag till energistrategi till 2020 och inte oväntat noterar de att när det gäller effektivisering så går vi framåt med myrsteg om ens det. De nationella planer som lagts fram säger de är “nedslående” vilket i sådana här sammanhang är starka ord. Den minskning i energianvändning som man avsåg att få till följd av effektiviseringsåtgärder kommer inte att ske med nuvarande åtgärder och i den mån det sker är det en följd av ekonomisk recession och inte att man utnyttjar de ekonomiskt motiverade potentialerna, se bild nedan och EUs bakgrundsdokument.

Som i alla andra dokument på den här nivån så finns djävulen i detaljerna. EU-parlamentets gröna spårar en dold kärnkraftagenda (hos kommissionären Oettinger?) och en kärnkraftaväcklingsstrategi. Liberalernas talesperson Fiona Hall tycker att strategin är andefattig och noterar behovet av att 20%-målet blir obligatoriskt för medlemsländerna. En synpunkt som också WWF för fram och som nog behövs så att t.ex. även Sverige kan undvika att gå i fällan att använda intensitetsmål!

EUs mål om 20% effektivisering är nämligen absolut och inte en intensitet. EU tillåter en kompensation för “allmän tillväxt” vilket ändå leder till en reell minskning med bortemot 15%. Energimyndigheten har alltså hamnat rejält i galen tunna när de skriver (i utredningen om Vita Certifikat, bilaga 4 sid 145):

EU har ett mål att minska energianvändningen till år 2020 med 20 procent. Målet är inte färdigförhandlat och inte bördefördelat och exakt hur målet ska tolkas är ännu inte klart. ....... Det går inte att entydigt besvara frågan om vilken energianvändningen blir 2020 om intensiteten (tillförd energi/BNP) minskar med 20 %. ........ Energiintensiteten kan minska mellan ett basår och år 2020, t.ex. mellan 2008 och 2020 som i det svenska energiintensitetsmålet. Om denna beräkning utförs på Energimyndighetens långsiktsprognos 2008 skulle en minskad energiintensitet på 20 % mellan 2008 och 2020 innebära att den tillförda energin 2020 skulle vara 672 TWh

Enligt samma utredning (sid 138) var den svenska energianvändningen år 2007 619 TWh. Det innebär en ökning till 2020 med 53 TWh, dvs en ökning med drygt 8% och inte en minskning! Myndigheten skulle tagit tillfället att påpeka för sin uppdragsgivare regeringen att det svenska målet inte överensstämmer med EUs. Undra på att kommissionen tycker att det är nedslående.

 

image

Sverige vilse på Europas krokiga energiväg?

Kommissionen har presenterat sitt förslag till energistrategi till 2020 och inte oväntat noterar de att när det gäller effektivisering så går vi framåt med myrsteg om ens det. De nationella planer som lagts fram säger de är “nedslående” vilket i sådana här sammanhang är starka ord. Den minskning i energianvändning som man avsåg att få till följd av effektiviseringsåtgärder kommer inte att ske med nuvarande åtgärder och i den mån det sker är det en följd av ekonomisk recession och inte att man utnyttjar de ekonomiskt motiverade potentialerna, se bild nedan och EUs bakgrundsdokument.

Som i alla andra dokument på den här nivån så finns djävulen i detaljerna. EU-parlamentets gröna spårar en dold kärnkraftagenda (hos kommissionären Oettinger?) och en kärnkraftaväcklingsstrategi. Liberalernas talesperson Fiona Hall tycker att strategin är andefattig och noterar behovet av att 20%-målet blir obligatoriskt för medlemsländerna. En synpunkt som också WWF för fram och som nog behövs så att t.ex. även Sverige kan undvika att gå i fällan att använda intensitetsmål!

EUs mål om 20% effektivisering är nämligen absolut och inte en intensitet. EU tillåter en kompensation för “allmän tillväxt” vilket ändå leder till en reell minskning med bortemot 15%. Energimyndigheten har alltså hamnat rejält i galen tunna när de skriver (i utredningen om Vita Certifikat, bilaga 4 sid 145):

EU har ett mål att minska energianvändningen till år 2020 med 20 procent. Målet är inte färdigförhandlat och inte bördefördelat och exakt hur målet ska tolkas är ännu inte klart. ....... Det går inte att entydigt besvara frågan om vilken energianvändningen blir 2020 om intensiteten (tillförd energi/BNP) minskar med 20 %. ........ Energiintensiteten kan minska mellan ett basår och år 2020, t.ex. mellan 2008 och 2020 som i det svenska energiintensitetsmålet. Om denna beräkning utförs på Energimyndighetens långsiktsprognos 2008 skulle en minskad energiintensitet på 20 % mellan 2008 och 2020 innebära att den tillförda energin 2020 skulle vara 672 TWh

Enligt samma utredning (sid 138) var den svenska energianvändningen år 2007 619 TWh. Det innebär en ökning till 2020 med 53 TWh, dvs en ökning med drygt 8% och inte en minskning! Myndigheten skulle tagit tillfället att påpeka för sin uppdragsgivare regeringen att det svenska målet inte överensstämmer med EUs. Undra på att kommissionen tycker att det är nedslående.

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv