Tuesday, April 06, 2010

Europa kan bli 100 % förnybart till 2050

Det är en vision som presenteras av PriceWaterhouseCoopers i en ny studie. Den har formen av en s.k. färdplan (se bild nedan) där man visar hur beslut, forskning, anläggningsbyggnad och nätkapacitet behöver utvecklas och att detta kan ske med god ekonomi.

Det hela är en variation på ett tema med en stomme av en supertransmission” (supergrid) som binder samman solkraftanläggningar i södra Europa och i norra Afrika samt med havsbaserad vindproduktion i Nordsjön och Irländska sjön. Lokalt sker sedan distribution i smarta nät där man också kan utnyttja lokala resurser maximalt. Detta har nyligen också presenterats av Greenpeace och WWF lär ha något liknande på gång.

Hela idén har också skisserats tidigare för Tällberg Forum och har sin bas i en organisation som kallar sig för The Supersmart Grid och som har relationer till European Climate Forum.

image

Europa kan bli 100 % förnybart till 2050

Det är en vision som presenteras av PriceWaterhouseCoopers i en ny studie. Den har formen av en s.k. färdplan (se bild nedan) där man visar hur beslut, forskning, anläggningsbyggnad och nätkapacitet behöver utvecklas och att detta kan ske med god ekonomi.

Det hela är en variation på ett tema med en stomme av en supertransmission” (supergrid) som binder samman solkraftanläggningar i södra Europa och i norra Afrika samt med havsbaserad vindproduktion i Nordsjön och Irländska sjön. Lokalt sker sedan distribution i smarta nät där man också kan utnyttja lokala resurser maximalt. Detta har nyligen också presenterats av Greenpeace och WWF lär ha något liknande på gång.

Hela idén har också skisserats tidigare för Tällberg Forum och har sin bas i en organisation som kallar sig för The Supersmart Grid och som har relationer till European Climate Forum.

Läs mer

Månadsindelade arkiv