Thursday, March 04, 2010

Ett grönare EU 2020?

EU presenterar sin plan för återhämtning till 2020 och säger att den skall baseras på tre pelare; Smarthet (kunskap), Uthållighet och “Innanförskap”

? Smart growth: developing an economy based on knowledge and innovation.
? Sustainable growth: promoting a more resource efficient, greener and more competitive economy.
? Inclusive growth: fostering a high-employment economy delivering social and territorial cohesion.

Planen är en uppföljare till den s.k. Lissabonstrategin och den har redan fått kritik för att vara lättviktig, precis som sin föregångare.

I den här har man i alla fall skisserat på vad som kan hända om man inte lyckas genom att måla upp tre scenarier (se nedan).

image

Ett grönare EU 2020?

EU presenterar sin plan för återhämtning till 2020 och säger att den skall baseras på tre pelare; Smarthet (kunskap), Uthållighet och “Innanförskap”

? Smart growth: developing an economy based on knowledge and innovation.
? Sustainable growth: promoting a more resource efficient, greener and more competitive economy.
? Inclusive growth: fostering a high-employment economy delivering social and territorial cohesion.

Planen är en uppföljare till den s.k. Lissabonstrategin och den har redan fått kritik för att vara lättviktig, precis som sin föregångare.

I den här har man i alla fall skisserat på vad som kan hända om man inte lyckas genom att måla upp tre scenarier (se nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv