Monday, November 17, 2008

En (bra) kris skall inte slösas bort

Så kan man väl tolka FN-chefens inlägg (som han för övrigt skrivit tillsammans med den Polske premiärministern Tusk) där han argumenterar för att den pågående krisen skall utnyttjas konstruktivt till satsningar på en grönare ekonomi. Men kanske hade han fått en översättning av ett debattinlägg på samma tema i Dagens Industri några dagar tidigare ( DI-artikel_31_oktber.pdf) ? grin

Det är klart att sådana omställningar inte är utans svårigheter, både politiska och ekonomiska vilket The Economist påvisar. Men precis som rubrikens talesätt att “en kris inte skall slösas bort” så är det ju så att det kostar vad man än gör och frågan borde snarare ställas: “Vad får man för de pengar som ändå skall slantas upp?”. Antingen konstgjord andning för att ekonomin inte skall kollapsa eller första hjälpen för att starta något nytt och hållbart.

Likaväl som man kan kräva att de banker som får statlig hjälp att överleva inte skall slösa medlen på fantasifulla bonusar kan man villkora stöd till bilindustrin att avse utveckling av miljövänligare fordon. Eller stödet till bankerna att de skall låta utbilda sin personal i kreditbedömning av energieffektiva projekt, d.v.s. sådan som har säker avkastning, men som de hitintills inte haft kompetens att hantera.

En (bra) kris skall inte slösas bort

Så kan man väl tolka FN-chefens inlägg (som han för övrigt skrivit tillsammans med den Polske premiärministern Tusk) där han argumenterar för att den pågående krisen skall utnyttjas konstruktivt till satsningar på en grönare ekonomi. Men kanske hade han fått en översättning av ett debattinlägg på samma tema i Dagens Industri några dagar tidigare ( DI-artikel_31_oktber.pdf) ? grin

Det är klart att sådana omställningar inte är utans svårigheter, både politiska och ekonomiska vilket The Economist påvisar. Men precis som rubrikens talesätt att “en kris inte skall slösas bort” så är det ju så att det kostar vad man än gör och frågan borde snarare ställas: “Vad får man för de pengar som ändå skall slantas upp?”. Antingen konstgjord andning för att ekonomin inte skall kollapsa eller första hjälpen för att starta något nytt och hållbart.

Likaväl som man kan kräva att de banker som får statlig hjälp att överleva inte skall slösa medlen på fantasifulla bonusar kan man villkora stöd till bilindustrin att avse utveckling av miljövänligare fordon. Eller stödet till bankerna att de skall låta utbilda sin personal i kreditbedömning av energieffektiva projekt, d.v.s. sådan som har säker avkastning, men som de hitintills inte haft kompetens att hantera.

Läs mer

Månadsindelade arkiv