Tuesday, October 21, 2008

Effektivare förnybar energi - Sveriges ambition för låg?

Det finns effektivitet av två slag och det svenska språket döljer detta förhållande men ibland finns anledning att skilja på “effectiveness” och “efficiency”. I IEA:s nya bok om hur man skall få ut mera förnybar energi på marknaden skiljer man de båda åt genom att tala om:
1.  effectiveness i termer av uppnådd volym i förhållande till potential
2. efficiency i termer av kostnader

Man kan uppnå hög effektivitet i båda aspekterna men inte alltid i båda. Både utfallen med a) låg kostnad - liten volym och b) hög volym - hög kostnad, är möjliga. IEAs studie understryker att man måste se till båda. I bild 1 nedan visas att hög kostnad inte garanterar hög volym. Det finns en tendens att det svenska systemet med gröna certifikat (TGC) ger sämre resultat ifråga om volym, se bild 2 nedan

Fraunhofer Institute som gjort det mesta av arbetet för IEA:s studie har också tittat närmare på potentialerna för EU-länderna och visar att Sverige fortfarande har mycket att ge även om man upplevt att den potential man ålagts av EU, på nära 50%, är hög. Fraunhofer menar att 70 % till 2020 vore ett bättre mål!

 

BILD1

image

———————————————————————————————————————————-
BILD2

image

Effektivare förnybar energi - Sveriges ambition för låg?

Det finns effektivitet av två slag och det svenska språket döljer detta förhållande men ibland finns anledning att skilja på “effectiveness” och “efficiency”. I IEA:s nya bok om hur man skall få ut mera förnybar energi på marknaden skiljer man de båda åt genom att tala om:
1.  effectiveness i termer av uppnådd volym i förhållande till potential
2. efficiency i termer av kostnader

Man kan uppnå hög effektivitet i båda aspekterna men inte alltid i båda. Både utfallen med a) låg kostnad - liten volym och b) hög volym - hög kostnad, är möjliga. IEAs studie understryker att man måste se till båda. I bild 1 nedan visas att hög kostnad inte garanterar hög volym. Det finns en tendens att det svenska systemet med gröna certifikat (TGC) ger sämre resultat ifråga om volym, se bild 2 nedan

Fraunhofer Institute som gjort det mesta av arbetet för IEA:s studie har också tittat närmare på potentialerna för EU-länderna och visar att Sverige fortfarande har mycket att ge även om man upplevt att den potential man ålagts av EU, på nära 50%, är hög. Fraunhofer menar att 70 % till 2020 vore ett bättre mål!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv