Thursday, June 07, 2012

Effektivisering skapar nya jobb

FN-organet ILO har gjort en massiv studie av hur resurshushållning och förnybar energi påverkar jobben och sett att det är här växtkraften och innovationsmöjligheterna finns. Så här skriver de om effektivsering:

Energy- and resource-efficient buildings have the largest potential to reduce greenhouse gas emissions and resource use. There are also significant opportunities for employment creation in new, green buildings, and even more opportunities in retrofitting the large estate of older buildings. A successful strategy hinges on skills development and on preparation and upgrading among the small and medium-sized enterprises (SMEs) which dominate the sector

Rapporten innehåller en mängd fallbeskrivningar från många olika sektorer och allt förefaller väl underbyggt. Den tyska byggnadssektorn används i rapporteringen som ett exemplariskt föredöme där det också verkar finnas god statistik bakom (se bild).

Drivkrafterna på marknaden tycks emellertid svaga, man talar till och med om “demand ignorance”, så vi får hoppas på att effektiviseringsdirektivet kan hjälpa till.

image

Effektivisering skapar nya jobb

FN-organet ILO har gjort en massiv studie av hur resurshushållning och förnybar energi påverkar jobben och sett att det är här växtkraften och innovationsmöjligheterna finns. Så här skriver de om effektivsering:

Energy- and resource-efficient buildings have the largest potential to reduce greenhouse gas emissions and resource use. There are also significant opportunities for employment creation in new, green buildings, and even more opportunities in retrofitting the large estate of older buildings. A successful strategy hinges on skills development and on preparation and upgrading among the small and medium-sized enterprises (SMEs) which dominate the sector

Rapporten innehåller en mängd fallbeskrivningar från många olika sektorer och allt förefaller väl underbyggt. Den tyska byggnadssektorn används i rapporteringen som ett exemplariskt föredöme där det också verkar finnas god statistik bakom (se bild).

Drivkrafterna på marknaden tycks emellertid svaga, man talar till och med om “demand ignorance”, så vi får hoppas på att effektiviseringsdirektivet kan hjälpa till.

Läs mer

Månadsindelade arkiv