Friday, October 16, 2009

Effektivisering - Con brio (livligt)

IEA har, som vi nämnt, släppt en del av årets World Energy Outlook, där man skisserar en GHG-koncentration till 450 ppm och där världens totala utsläpp av CO2-ekvivalenter år 2030 skulle reducerats från dagens 4,4 ton per capita till 3,2 ton.

I detta scenario spelar effektivisering en dominerande roll, se bild nedan.  Att nå dit fordrar insatser som går långt utöver vad IVA skisserar i sina vägval. IEA manar till Effektivisering - con brio, d.v.s. livligt.

IEA noterar bl.a. att “households need strong incentives to purchase more efficient vehicles and appliances”. Prismekanism - ja säkert, men inte enbart!

 

image

FIGUR: Andel av koldioxidminskningen 2030 från respektive “källa”.
IEA WEO 2009, Excerpt. (http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2009/climate_change_excerpt.pdf)

Effektivisering - Con brio (livligt)

IEA har, som vi nämnt, släppt en del av årets World Energy Outlook, där man skisserar en GHG-koncentration till 450 ppm och där världens totala utsläpp av CO2-ekvivalenter år 2030 skulle reducerats från dagens 4,4 ton per capita till 3,2 ton.

I detta scenario spelar effektivisering en dominerande roll, se bild nedan.  Att nå dit fordrar insatser som går långt utöver vad IVA skisserar i sina vägval. IEA manar till Effektivisering - con brio, d.v.s. livligt.

IEA noterar bl.a. att “households need strong incentives to purchase more efficient vehicles and appliances”. Prismekanism - ja säkert, men inte enbart!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv