Friday, June 08, 2012

Effektivisering blir mera intelligent

ACEEE i USA gör en intressant twist på ämnet genom att gifta ihop effektivisering med ICT och döpa om det hela till Intelligent Efficiency. I förstone ser det ut som ett marknadsföringstrick och gammalt vin i nya läglar men det öppnar upp för att se nya applikationer och nya aktörer.

De grupperar nämligen det hela i tre kategorier av effektivisering (se också bild)
1. People-centered genom att informationsteknologin ger understöd för den enskildes beslut. Detta är det vanliga sättet att se på “smartheten”. Riskerna ligger i att det kan upplevas stå i konflikt med integriteten.
2. Technology-centered när installationer bli adaptiva och reagera på t.ex. väderleksförutsättningar, närvaro, osv. Tillförsel från lokala källor kan integreras i systemet.
3. Service-based när ICT kan ge oss ersättningar för vårt gamla sätt att fungera. T.ex nämns telekonferenser, bilpooler mm.

Med denna indelning kan flera aktörer (t.ex. energiföretagen) kanske finna nischer som känns mera naturliga för dem och aktörer att samarbeta med t.ex in Effektiviseringsföretagen.

ACEEEs studie innehåller tio korta fallstudier som illustrerar sättet att tänka. Och sedan får man nog erkänna att det kanske är lättare att sälja begreppet intelligent energi. Se bara på begreppet smarta mätare som används flitigt och positivt trots att det ofta avser förhållandevis korkade apparater!

image

Effektivisering blir mera intelligent

ACEEE i USA gör en intressant twist på ämnet genom att gifta ihop effektivisering med ICT och döpa om det hela till Intelligent Efficiency. I förstone ser det ut som ett marknadsföringstrick och gammalt vin i nya läglar men det öppnar upp för att se nya applikationer och nya aktörer.

De grupperar nämligen det hela i tre kategorier av effektivisering (se också bild)
1. People-centered genom att informationsteknologin ger understöd för den enskildes beslut. Detta är det vanliga sättet att se på “smartheten”. Riskerna ligger i att det kan upplevas stå i konflikt med integriteten.
2. Technology-centered när installationer bli adaptiva och reagera på t.ex. väderleksförutsättningar, närvaro, osv. Tillförsel från lokala källor kan integreras i systemet.
3. Service-based när ICT kan ge oss ersättningar för vårt gamla sätt att fungera. T.ex nämns telekonferenser, bilpooler mm.

Med denna indelning kan flera aktörer (t.ex. energiföretagen) kanske finna nischer som känns mera naturliga för dem och aktörer att samarbeta med t.ex in Effektiviseringsföretagen.

ACEEEs studie innehåller tio korta fallstudier som illustrerar sättet att tänka. Och sedan får man nog erkänna att det kanske är lättare att sälja begreppet intelligent energi. Se bara på begreppet smarta mätare som används flitigt och positivt trots att det ofta avser förhållandevis korkade apparater!

Läs mer

Månadsindelade arkiv