Monday, July 24, 2006

Det är inte bara en fråga om teknik

Över hela världen kämpar man med problemet att kartlägga vilka effektiviseringsmöjligheter man har och få dem genomförda. På den sista punkten spricker det ofta. Inte minst därför att man fastnar i en diskussion om tekniska lösningar där frågan om genomförande närmast blir teologisk; att tro eller inte tro.

Alliance to Save Energy i USA har gjort en manual som tar fasta på hur man skall etablera en process som involverar företagsledningarna snarare än att presentera en åtgärdslista.

image

Det är inte bara en fråga om teknik

Över hela världen kämpar man med problemet att kartlägga vilka effektiviseringsmöjligheter man har och få dem genomförda. På den sista punkten spricker det ofta. Inte minst därför att man fastnar i en diskussion om tekniska lösningar där frågan om genomförande närmast blir teologisk; att tro eller inte tro.

Alliance to Save Energy i USA har gjort en manual som tar fasta på hur man skall etablera en process som involverar företagsledningarna snarare än att presentera en åtgärdslista.

Läs mer

Månadsindelade arkiv