Friday, June 16, 2006

Alliansens effektivisering

Alliansens energidokument som presenterades häromdagen är inte särskilt uttrycksfullt när det gäller effektiviseringen. Den allmänna tonen pekar inte på någon politisk motsätting på detta område och kan kanske bädda för en bred överenskommelse och förhöjd aktivitet när också Oljekommissionen blir klar?

Men ändå verkar det som om man får mera kunskap om energifrågorna genom att läsa Anders Wijkmans dokument om synvända (på en sida) än alliansens 12 för att inte tala om regeringens effektiviseringsproposition som var flera 100 sidor.

Alliansens effektivisering

Alliansens energidokument som presenterades häromdagen är inte särskilt uttrycksfullt när det gäller effektiviseringen. Den allmänna tonen pekar inte på någon politisk motsätting på detta område och kan kanske bädda för en bred överenskommelse och förhöjd aktivitet när också Oljekommissionen blir klar?

Men ändå verkar det som om man får mera kunskap om energifrågorna genom att läsa Anders Wijkmans dokument om synvända (på en sida) än alliansens 12 för att inte tala om regeringens effektiviseringsproposition som var flera 100 sidor.

Läs mer

Månadsindelade arkiv