Thursday, February 01, 2007

Afrika ett lackmustest

Kan Afrika bli världens första “rena kontinent” i energihänseende? Frågan ställs i januarinumret av Africa Business där man har en specialrapport om “Energy and Sustainability”. Och vi övriga borde ställa oss samma fråga när det gäller den teknikutveckling som EU vill stödja. Kan vi tillhandahålla teknik som passar Afrika? Både för uthållighetens skull och för att nå den marknad i botten av pyramiden som Stuart Hart visat på (se figur).

I Africa Business ställs några obehagliga frågor som vi måste besvara på ett konstruktivt sätt. Främst: Varför skall världens fattiga betala för industriländernas synder och förbjudas ta del av det industrialiserade samhällets “välsignelser”? Kan vi besvara detta genom en teknikutveckling som sprider välstånd utan att ytterligare bidra till att smutsa ner och skapa avfallsproblem; Då är inte svaret en teknik för oss och en för dem. Och då har vi klarat lackmustestet!
image

Afrika ett lackmustest

Kan Afrika bli världens första “rena kontinent” i energihänseende? Frågan ställs i januarinumret av Africa Business där man har en specialrapport om “Energy and Sustainability”. Och vi övriga borde ställa oss samma fråga när det gäller den teknikutveckling som EU vill stödja. Kan vi tillhandahålla teknik som passar Afrika? Både för uthållighetens skull och för att nå den marknad i botten av pyramiden som Stuart Hart visat på (se figur).

Läs mer

Månadsindelade arkiv