Wednesday, September 16, 2015

Vindsisolering och kostnadseffektvitet

Storbritanniens “Nudge Unit” eller som de egentligen heter “Behavioural Insight Team”, BIT, rapporterar ett antal lyckade fall som bland annat berör energieffektvisering. Deras chef David Halpern har nyligen givit ut en bok som heter “Inside the nudge unit”, med förord av Richard Thaler, där de visar hur olika förvaltningsinsatser kan göras mera effektiva. Det de undersöker är bland annat om människor enbart styrs av kostnader och priser eller det är något annat som hindrar oss (dem) från att göra det klokaste valet.

Vindsisolering är ett sådant exempel där det visat sig att trots att man analytiskt kan visa att folk borde isolera och därmed spara energi och därmed pengar så händer det inte i den utsträckning som det borde. BIT kunde visa att att om man erbjöd vindsröjning som en tilläggstjänst så ökade det acceptansen för tilläggsisolering ordentligt!

De beskriver sina metoder, som de kallar EAST (Easy, Attractive, Social, Timely) i en kort broschyr som borde studeras även här. Då kanske vi skulle kunna slippa Konjunkturinstitutets litanior framgent?

Tuesday, September 15, 2015

Vindkantring i Australien?

Australien byter premiärminister helt överraskande och med möjlighet till spännande konsekvenser. Den förre, Tony Abbott, var en uttalad motståndare till allt som hade med klimatåtgärder att göra och den nye, Malcolm Turnbull, är precis motsatt! Men kommer det att betyda något inför Parisförhandlingarna i december?

Politico tror att man kommer att ändra kurs. The Guardian pekar på att även om Turnbull är för en helt annan klimatpolitik så har han ändå en partiopinion att ta hänsyn till. De säger:

He’s going to have to pretend he likes the government’s climate change policy while working assiduously to make the policy work more in line with his principles, without sparking yet another civil war in the Liberal party.

Monday, September 14, 2015

Baskraft ifrågasätts av fler

Nu senast av ingen mindre än chefen för National Grid i Storbritannien, Steve Holliday, när han säger:

“The idea of large power stations for baseload is outdated”

Hans företag har låtit göra fyra olika scenarier för framtiden där idéerna utvecklas mer. De utgår från hur det tekniska landskapet är statt i accelererande förändring och som flera andra också noterat tidigare (se bild nedan). Vi får mera IT, fler och smartare installationer och nya (mindre) tillförselmöjligheter nära våra förbrukningsställen. Vem vill då binda upp stort kapital i till exempel gigantiska kärnkraftverk?

 

image

Friday, September 11, 2015

Baskraft?!

Nästa vecka skall delar av svenskt näringsliv berätta vad de förväntar sig av energikommissionen. Förmodligen kommer ordet “baskraft” att höras ganska många gånger.

Då kunde man hoppas att ordet gavs ett mera “modernt” innehåll, på ett sådant sätt som visas i en artikel i The Ecologist.

Variable power sources more reliable, resilient than ‘baseload’

Thursday, September 10, 2015

Gungorna och karusellen

Så Du har sett till att alla apparater i ditt hem är av högsta klass (A+++)? Men kolla vad barnen har för sig med sina speldatorer! Det Du tjänat på gungorna kanske går förlorat i karusellen!

Sverigebekante Evan Mills har kollat vad som händer i hemmen när spelnördarna tar över. Det verkar som om ett sunt friluftsliv är bäst för det uppväxande släktet!  cheese

Wednesday, September 09, 2015

Konkurrenskraft fordrar effektivisering

Ingrid Holmes som leder “tankesmedjan” E3G skriver i Euractiv att Europas näringsliv behöver stärka sin konkurrenskraft. Och att effektivisering är medlet.

In May, the wise folks at DG ECFIN (Economic and Financial Affairs) warned again of the fragile state of the economic recovery in Europe. ......important will be the longer term reforms the Commission enact .......to .sustain growth in the longer term through innovation and improved efficiencies across capital, energy and digital markets in the EU.

This is a smart way to drive a return to competitiveness and growth in the EU.

Observationen är inte ny men behöver upprepas eftersom effektviseringens betydelse ständigt glöms (ignoreras?). I Danmark tycks man ha lite lättare att ta detta till sig och eceee har gjort det tydligt. Men för säkerhets skull tar vi upp det igen. Energikommissionen borde vara intresserad. Det är åtminstone vad vi förväntar oss grin !

Tuesday, September 08, 2015

Roslings fot (och energikommissionen)

Hans Roslings intervju i Dansk TV för en tid sedan har ju blivit vida spridd och (med rätta beundrad och omtalad). Han använder sin egen sko som illustration till att media borde sätta sig in i, och tala om, helheten och inte bara fokusera på de rubrikgivande detaljerna.

Nå det gäller inte bara media utan kanske även energikommissioner?  wink För visst är ett av de problem vi har att man just fokuserar på EN del av energisystemet?

Helheten heter “Energinytta” (ljus, kraft, värme) och är slutresultatet av tillförd energi plus den installation som den sätts in i (se bild nedan). Detaljen som media (och om det vill sig illa även vår energikommission) stirrar på är den energitillförseln.

Man kan också minnas den finlandssvenske författaren Gösta Ågrens ord:
“Den, som vet vad han söker,
finner bara det”

image

Monday, September 07, 2015

Näringslivet (bestämd form singularis)

Ibland faller man i grubblerier. Som när det kommer en avisering om vad Näringslivet förväntar sig av energikommissionen. Näringslivet i bestämd form singularis.

Visserligen är det samarbetsorganet Svenskt Näringsliv som står för inbjudan, men ser man på talarlistan så är det ändå bara ett utsnitt av deras medlemmar och dessutom en del vars förväntningar är rätt väl känd. Det brukar handla om kärnkraft ibland kamouflerad som “baskraft”. Det är stålindustrin, pappersindustrin, kemisk industri och kryddad med dataanläggningarna i Norrbotten genom deras paraplyorganisation “The Node Pole” formerad med Primes medverkan. Laguppställningen ger associationer till tidigare “kampanjer”.

Detta näringsliv vill med sitt seminarium uttrycka vad de “förväntar sig av energikommissionen”. De skriver så! I ett ordval som mera antyder en beställning än   en diskussion eller ett tankeutbyte. Ungefär som man talar till ett barn inför en händelse: “Nu förväntar jag mig att Du uppför dig ordentligt!”.

I Inbjudan säger man att: “En trygg energiförsörjning och långsiktigt konkurrenskraftiga elpriser är en viktig del av en politik för ett växande näringsliv i Sverige.” Vilken roll har företagen själva för tryggheten i försörjningen genom till exempel effektvisering som sänker behoven? Och är det bara energipriserna som ger konkurrenskraft är det inte kostnaderna (användning gånger pris). Och är det inte så att den ökande andelen förnybar energi just sänkt priserna?

Så det är lätt att bli grubblande. Vad händer om kommissionen inte levererar? Eller - finns det andra delar av näringsliv(et) som inte nödvändigtvis går i de gamla hjulspåren utan ser möjligheter i ett förändrat energisystem?

Friday, September 04, 2015

Smart - ja men hur?

Hajpen om smarta nät håller på att ebba ut och bytas mot eftertankens sunda blekhet. Kardinalfrågan är ju “smart för vem”? Det är ju alldeles klart att informationsteknologin kommer att spela en allt större roll men hur?

IEAs DSM-Programme har jobbat med det här och kan redovisa undersökningar som främst berör små konsumenters möjligheter och framför allt vilja att utnyttja smartare nät. Detta sker i ett webinarium den 17 september kl 15 lett av Yvonne Boerakker, “Smart Grid Implementation - how to engage consumers “

Whilst there is considerable focus on the technological aspects of delivering Smart Grids, little is understood of the extent to which consumers are willing and able to embrace new technologies and initiatives that would enable their use of energy to be actively managed.  There is a real risk that if consumers do not adopt new approaches to the way that they consume electricity, Smart Grids may not be able to achieve their full potential. This presentation provides an overview and summary of the key findings from a 2- year research project exploring Smart Grids from a consumer perspective.

Yvonne Boerakker has extensive expertise on energy efficiency and renewable energy focusing at the residential and commercial sector. Studies and projects Yvonne works on typically have a multi-disciplinary focus, taking into account technological, financial, juridical and last but not least behavioural aspects. Last years Yvonne worked on projects on demand response, smart grids, smart cities and resilience. Yvonne contributed as national technical expert to Task 23 of the IEA DSM program ‘The role of Demand Side in delivering Effective Smart Grids’, on involvement of, and interaction with end users. Yvonne holds an MSc in Technology Management and completed a post bachelor programme on Electrical Power Engineering.

Thursday, September 03, 2015

Ladda batterierna!

Det har hånskrattats mycket i energibranschen under de gångna decennierna. Vi som varit med en längre tid har fortfarande ringande i öronen hur man (i Sverige särskilt) garvat åt de Danska satsningarna på vindkraft och de Tyska på solenergi. Under senare år har man om inte skrattat lika högt så åtminstone smålett åt förhoppningarna på batterier i energisystemet.

En studie från Australien där man granskat både teknik- och marknadsutveckling för batteriteknik kommer sannolikt att jämna ut smilgroparna hos dem som “vet” att förnybar energi inte har någon plats i systemet eftersom den inte kan lagras. Den förutspår drastiska förändringar för batterilösningar på bara några års sikt.

Australian consultancy AECOM predicts a “mega-shift” to energy storage adoption, driven by demand – from both the supply side, as networks work to adapt to increasing distributed and renewable energy capacity, and from consumers wishing to store their solar energy

Studien innehåller många infallsvinklar och är väl värd att bläddra genom också därför att den ger uppslag till hur man skall se på energisystemets funktion i framtiden, kolla till exempel diagrammet nedan. Det är värt att fundera också över vad detta kan betyda för slutförbrukarens möjligheter (och roll) i förhållande till de traditionella energileverantörerna.

 

image

Wednesday, September 02, 2015

Nicholas Sterns “enkla” pussel

Var snäll mot näringslivet! I synnerhet mot den del som har lite svårt att fatta.

Så kan man lite snabbt sammanfatta vad Nicholas Stern sade i förra veckan när han varnade för “en konstlad kapplöpning” där tillväxt ställs i motsats till behovet av klimatåtgärder.

The problem, according to Stern, reflects a lack of understanding in three main areas: (1) climate change’s real risks, (2) the benefits of an alternative pathway, and (3) the need for collaboration and mutual understanding.

Det här handlar ytterst om att tillhandahålla en berättelse som illustrerar dessa förhållanden och lyckligtvis finns det en växande mängd av exempel på företag som inser riskerna och flyttar om sina satsningar från traditionella företag med stor klimatpåverkan till företag och sektorer som är klimatvänlig (divestment). Det är näringslivsvänligt i ordets riktiga bemärkelse.

1. Att illustrera riskerna med klimatförändringarna är på en gång lätt och svårt. Förändringarna är redan här men när de inträffar kopplar vi sälla ihop orsak och verkan. Översvämningar, torka och ökad intensitet i väderfenomen hör vi om varje dag men ser vi mönstret när det inträffar?
2. Fördelarna med alternativen är på samma sätt både lätta och svåra. Alternativen är så många. Det är väl belagt att när enskilda människor (och företag) ställs inför för många möjligheter blir man lätt handlingsförlamad.
3. Samarbete javisst men med vem om vad? I Europa har vi en grundmurad tro på vår teknologiska överlägsenhet och upptäcker först (alltför) sent att utvecklingen gått ifrån oss. Nyheten om ett kinesiskt förslag att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige illustrerar väl hur vi fallit i slummer på det området.

Men det hastar att försöka få ihop det Sternska pusslets tre bitar så att hela bilden blir synlig och attraktiv.

 

 

Tuesday, September 01, 2015

Konjunkturinstitutets samhällsnytta?

De har slagit till igen - Konjunkturinstitutet (KI). De har denna gång yttrat sig över Energimyndighetens förslag avseende klimat- och energirådgivning och hävdar sin vanliga ståndpunkt - att det inte finns några “marknadsmisslyckanden” att bota och därmed behövs naturligtvis inga styrmedel, inga åtgärder. I Miljörapporten, som läst deras utlåtande, lyder rubriken “Oklar nytta med energi- och klimatrådgivning”

Konjunkturinstitutet anser att det saknas en grundläggande analys som på ett övertygande sätt kan motivera styrmedlet i form av energi- och klimatrådgivning. I rapporten utgår Energimyndigheten ifrån att energi- och klimatrådgivning är ett väl etablerat styrmedel, utan att närmare granska dess kostnadseffektivitet.

Vi som minns KIs egen analys som hävdade att bensinpriset borde vara över 40 kronor litern för att vara samhällsekonomisk optimalt och att detta var en bättre lösning än andra styrmedelsförslag kan bara sucka i undran över vad man kan mena med “grundläggande analys”.

Dock handlar Energimyndighetens förslag om så kallade informationsbrister och just sådana är ibland (även enligt KIs synsätt) godkända som marknadsmisslyckanden. Men om man betänker att möjligheten för oss människor att kunna ha fullständig koll på våra handlingsmöjligheter och att korrekt behandla information så är det mera rimligt att säga att informationsbrist alltid föreligger! (http://fourfact.se/images/uploads/ECEEE2015Nilsson.pdf). Den är vår arvedel – vårt normaltillstånd.

Och så slår det en! Kanske borde just KI bedömas med samma slags måttstock som de själva tillämpar!? Vilken (samhälls-)nytta gör en myndighet som bara ständigt upprepar neoklassiska textboksförklaringar i sin granskning av vad andra gör? Den gångna sommaren har vi hört rapporter från vissa bostadsområden där “ordningsmän” granskar och korrigerar sina grannars klädsel så att den uppfyller självuppställda ortodoxa regler. Visst får man samma intryck här?

Monday, August 31, 2015

Vattenfall (och Josefsson) gick på pumpen.

Intressant att se att Vattenfall återvänder till det koncept de hade för Uppdrag 2000 och vad de kallade “Färdig Värme” för snart 20 år sedan enligt ett referat hos Reuters.

Men sedan kom avregleringen och med den Josefsson! Lite remarkabelt är att Owe Thörnqvist tycks ha förutsett det hela i sin sång:

Josefsson
På vårat sommarnöje kan man inte bada,
vi har bara pump, sörru.
Men oj, oj, oj va’ vi e glada
att slippa springa ner å bada,
för sodavatten har vi med oss ifrån stan å sjunger en stump, sörru.
En falleri, å två falleri, å tre faller bakom pumpen.

Vi hyr en liten stuga där det varken finns nå‘n
sjö eller å, sörru,
Så vi behöver inte fiska
å vi behöver inte diska.
Det lilla sodavattnet som vi har det brukar gå åt ända, sörru.
En falleri, å två falleri, å tre faller bakom pumpen.

Men Josefsson,
det är hyresvärden,
han bor ner vid fjärden.
Josefsson,
han blev miljonär han,
och impopulär han.
Joseffsson
inkasserar hyran,
inga medel skyr han.
Josefsson
vägrar reparera
fönstrena med mera.
I josefssons
många små baracker
finns det kackerlackor.
Josefsson
borde få bekosta
pumpen som har rosta’.
Josefsson
är nog en filur han,
borde in i bur han.
Josefsson, Josefsson,
varför gjorde du oss detta?

Till vårat sommarnöje kom det häromda’n
en bil med polis, sörru,
vi hade ryckt opp hela pumpen
och slage’ Josefsson i klumpen,
och både den och han låg kvar bredvid varann
och det var nog bevis, sörru,
en falleri, å två falleri, å tre faller bakom pumpen.

På vårat sommarnöje nu så finns det både
vatten och brö’, sörru,
så sorgelig blev denna stumpen
om Josefsson och oss och pumpen,
och utanför vår cell
han smyger varje kväll
så ilsken och rö’, sörru,
En falleri, å två falleri med räkningen uppå pumpen.
Fy, va’ Josefsson e lumpen,
ja, fy, va’ Josefsson e lumpen!

———————
Men ärligt talat så var väl Josefsson bara ett offer för omständigheterna!? Avregleringens höga visa sjöngs av en stor kör och “marknaden” skulle fixa allt. Det märkliga är bara att man definierade bort effektvisering och förnybar energi från marknaden.

 

Friday, August 28, 2015

Delningsekonomi och effektvisering

Kan delningsekonomin betyda något för möjligheterna på energiområdet? I vissa avseenden är den redan här (bilpooler, cykeluthyrning, solceller med inmatning på nätet) men kan den visa sig ha fördelar på fler områden? Det finns en intressant svensk rapport som kan ge uppslag.

De exempel som lyfts fram i media är oftast taxi (Uber) och bostadsdelning för semestern men de är långtifrån oomtvistade. Den amerikanske satirikern/komikern Bill Maher är ganska besk i sin kritik i sin show “Real Time”. Och fallet Uber har visat sig innehålla risker vad avser osund konkurrens med etablerad och auktoriserad taxi-rörelse.

Den nämnda rapporten ger genom sin analys mera kött på benen för funderingar än de exempel som media tillhandahållit (se bild nedan).

image

Thursday, August 27, 2015

Vad betyder “näringslivsvänlig”?

När media rapporterar om media och alldeles särskilt när de återger rapporter från lobbyorgan så behövs naturligtvis en etikett som gör att vi läsare kan få ett snabbt hum om vad det är och vem som säger vad. Men det finns anledning att fundera över vad vissa av etiketterna egentligen står för. Precis som man ibland behöver kolla innehållsdeklarationen på det som jag plockat på mig i snabbköpet. Det kan ju finnas någon ingrediens som min kropp bör avstå ifrån.

Politico (fd European Voice) skriver om en rapport i tyska Handelsblatt om att Energiewende skulle kosta 28 milliarder Euro och att den kommer från “business-friendly IW Economic Institute”.

Det förefaller som om deras kostnadsberäkningar också innehåller sådana poster som avser återinvesteringar och underhåll i befintligt system samt utelämnar de betydande kostnadsminskningar som gagnat tysk industri till följd av satsningarna på förnybar energi och som påverkat priserna (http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-25/why-do-germany-s-electricity-prices-keep-falling-). Men det är symptomatiskt för den rapportering som kommer från dem som lobbar för det bestående. Är det näringslivsvänligt? Vilken del av näringslivet tycker att man skall räkna så här?

Gammal etablerad industri har haft decennier på sig att skaffa sin plats i samhället men den nya är förhållandevis okänd och jobbar för att ta sin plats (se bild nedan). Men är det näringslivsvänligt att föra den gamla industrins talan? Det kanske dags att tacka den för gjorda insatser och istället hälsa den nya välkommen. Det är ju trots allt det som Energiewende handlar om!

I det här fallet tycks det betyda “gammalt näringsliv” eftersom det inte rör frågan om “näringsliv för framtiden”. Hur tror ni att det fossilbaserade näringslivet (bröderna Koch) i USA kommer att rapportera om Obamas initiativ om utveckling av det amerikanska energisystemet? Kommer de att beskriva det som näringslivsvänligt?  tongue rolleye

image

Flexibilitet - hurdå menar Du?

Ungefär så kan man snabbt sammanfatta den yrvakenhet som finns i energisverige när det gäller så kallad “Demand Response”. Ett sätt att handskas med energisystemet så att kunderna får vad de vill, betalar vad det kostar och får valuta för pengarna. Metoden har använts länge i USA men är nära nog okänd i Sverige.

IEAs DSM-Program ordnar ett webinarium den 14 oktober klockan 15 när det finns goda möjligheter att lära sig hur det fungerar och framförallt hur det kan fungera ännu bättre. Också hos oss. Man visar möjligheterna i ett system med bland annat större inslag av solenergi, vind, elfordon och värmepumpar.

Demand response is seen as measure to increase the power system flexibility. Recent developments from research projects and pilots pave the way to large scale deployment and commercialization. This webinar will present the potentials of different DR technologies and different national and international approaches and discusses how flexibility of demand is making its way into markets and network operation. IEA-DSM Task 17 addresses the current role and potential of flexibility in electricity demand and supply of systems of energy consuming/producing processes in buildings (residential and commercial) equipped with DER (Electric Vehicles, PV, storage, heat pumps, ...) and their impacts on the grid and markets.

Läs mer

Månadsindelade arkiv