Friday, June 16, 2017

Ändra beteende? Javisst men inte just nu!

Vi vet alla att de ändringar som behövs också innebär att vi måste ändra på oss själva. Men visst tar det emot!

En intressant liten skrift om beteendeekonomi innehåller bland annat en uppsats (The Behavioral Change Matrix: A Tool for Evidence-Based Policy Making) som visar detta i både ord och bild. Att det inte bara handlar om kunskap/insikt (awareness) utan också vilja, se bild nedan.

image

Ändra beteende? Javisst men inte just nu!

Vi vet alla att de ändringar som behövs också innebär att vi måste ändra på oss själva. Men visst tar det emot!

En intressant liten skrift om beteendeekonomi innehåller bland annat en uppsats (The Behavioral Change Matrix: A Tool for Evidence-Based Policy Making) som visar detta i både ord och bild. Att det inte bara handlar om kunskap/insikt (awareness) utan också vilja, se bild nedan.

Läs mer

Månadsindelade arkiv