Thursday, August 26, 2010

Radetzki har rätt!

På en punkt när han och Jonny Fagerström drar till storms mot vindkraften som en tvivelaktig affär. Och det är i påpekandet att man skulle få mera för pengarna om man moderniserade och energieffektiviserade en miljon bostäder. Man skall alltid börja med att effektivisera så att man inte behöver bygga för många nya kraftanläggningar av vilken sort de vara må. Men det innebär inte att effektivisering står i motsats till vindkraft. En god sak utesluter inte en annan.

I övrigt är det en tvivelaktig analys man presterar. El levereras från ett allt mer Europeiskt system. Man kan inte dra gränsen runt Sverige enbart vare sig för att räkna koldioxid eller bedöma behov av reservkraft. “Intermittenta” resurser kommer att hanteras av smarta nät med decentraliserade elanläggningar och/eller kraftfull transmission och/eller flexibel efterfrågan och/eller elfordon som med fördel tankas på låglast-högproduktionstid. Detta syns inte artikeln som mera tycks bygga på gårdagens teknik än morgondagens.

Den “subventionssumma” (300 miljarder) som anges förefaller grovt överskattad p.g.a. felaktigheter om pris och varaktighet på certifikaten påpekar företagsekonomer.

Annars hade artikelförfattarna hellre sett att de 300 miljarderna använts till sex nya kärnkraftreaktorer. Och det räcker nog summan till, men om de skall leverera så behöver man addera ytterligare några hundra miljarder för bränsle mm. Å andra sidan så verkar ju denna typ av kraftanläggningar numera också vara intermittent till sin karaktär!?

Radetzki har rätt!

På en punkt när han och Jonny Fagerström drar till storms mot vindkraften som en tvivelaktig affär. Och det är i påpekandet att man skulle få mera för pengarna om man moderniserade och energieffektiviserade en miljon bostäder. Man skall alltid börja med att effektivisera så att man inte behöver bygga för många nya kraftanläggningar av vilken sort de vara må. Men det innebär inte att effektivisering står i motsats till vindkraft. En god sak utesluter inte en annan.

I övrigt är det en tvivelaktig analys man presterar. El levereras från ett allt mer Europeiskt system. Man kan inte dra gränsen runt Sverige enbart vare sig för att räkna koldioxid eller bedöma behov av reservkraft. “Intermittenta” resurser kommer att hanteras av smarta nät med decentraliserade elanläggningar och/eller kraftfull transmission och/eller flexibel efterfrågan och/eller elfordon som med fördel tankas på låglast-högproduktionstid. Detta syns inte artikeln som mera tycks bygga på gårdagens teknik än morgondagens.

Den “subventionssumma” (300 miljarder) som anges förefaller grovt överskattad p.g.a. felaktigheter om pris och varaktighet på certifikaten påpekar företagsekonomer.

Annars hade artikelförfattarna hellre sett att de 300 miljarderna använts till sex nya kärnkraftreaktorer. Och det räcker nog summan till, men om de skall leverera så behöver man addera ytterligare några hundra miljarder för bränsle mm. Å andra sidan så verkar ju denna typ av kraftanläggningar numera också vara intermittent till sin karaktär!?

Läs mer

Månadsindelade arkiv