Rapporter, artiklar, publikationer

* “Being Human is a Market Failure”, eceee summer study 2015. ECEEE2015Nilsson.pdf

* Assessment of the IEA DSM material and its relevance and applicability. Assessment_of_available_IEA_DSM_material.pdf

* “Energy Efficiency: time for a new approach”, Kolumn i ENDS Europe Report, April 2010. http://www.endseurope.com/23740?referrer=search

* “Energy Efficiency needs to be commoditised”, Kolumn i ENDS Europe Report, May 2008. EER_25_viewpoint.pdf

* “Strategiska val i energisektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen.” SNV Rapport 5543. Februari 2006. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5543-7.pdf

* “Public Procurement for Research and Innovation.” Rapport från EUs expertgrupp. Public_Procurement_for_Research_and_Innovation_(final).pdf

* “Demand Side Management for a Growing Europe” streaming internet presentation to “Promoting a Sustainable Energy Culture in Europe Cork, Ireland Day 2 (September 2005)

* “Billigast använda energin klokare” Ny Teknik, 16 Juni 2004 Billigast_använda_energin_klokare.pdf

* “Upphandling får fart på ekonomin”, Ny Teknik 25 Maj 2005. http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=40819

* “Hembränd El och Värme”, ERA Maj 2004. Hembrnt.pdf

* Teknikupphandlingar. Erfarenheter och Framtidsmöjligheter.
Teknikupphandlingar,_Erfarenheter_och_framtidsmojligheter..pdf

* Experiences with Procurment as an Instrument for Technical Changes on the Market. FourFact AB 2003 Experiences_with_Procurem.pdf

* Creating Markets for efficient technologies by establsihment of strategic niche-markets. eceee 2003 document 4.030. 4030_Wenefm.pdf

* Creating Markets for Energy Technologies 1, (IEA Study) CreatingMarkets_1.pdf

* Creating Markets for Energy Technologies 2, (IEA Case Studies)Creating_Markets_2_(Case_Studies).pdf

* Att skapa marknader för effektivare energiteknik. Oslo_TD_rapport_FV.pdf

* Energy in the Baltic Sea Region. IEA-rapport från 1999. beegfina.pdf

* The Energy Efficency Initiative. Rapport till ministermötet i Aarhus 1998. Analys. http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/1990/effi_1998.pdf

* The Energy Efficency Initiative. Rapport till ministermötet i Aarhus 1998. Studie av 53 länder och 50 cases. http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/1990/effi2_1998.pdf

* Purchasers’ requirements dictate development: A Study of technology procurement. Ellen_komprimerad_smallestny.pdf

* Public policy analysis of energy efficiency and load management in changing electricity businesses. Energy_Policy_overview.pdf

* IEADSM-Programme Annual Report 2016
http://www.ieadsm.org/wp/files/Annual-Report-2016_FINAL.pdf

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv