Pågående och Genomförda uppdrag

* “Tekniklärande för uthålliga energisystem i Stockholmsregionen”, 2008. Learning08.pdf

* Miljödriven näringslivsutveckling i Region Skåne, 2007. Scaniaregion.pdf

* “Om energins värld och om dess värde.” En Omvärldsanalys för Tekniska Muséet 2007.Omvarldteknmus.pdf

* “Strategiska val i energisektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen.” SNV Rapport 5543. Februari 2006. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5543-7.pdf

* Energieffektivisering på riktigt. En rapport för SNF. Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf

* The Complexity of Energy Efficiency. A report for the Danish Energy Agency. The_Complexity_of_Energy_Efficiency.pdf

* Experiences with Technology Procurement. A report for the China Greenlight Project. Experiences_with_Technology_Procurements.pdf

* Program för effektivisering av Falu Stadskärna.Falufinal_NYA.doc

* Elvärmekonvertering (en “roadmap”). Projekt: Expansion 20°. Elvarmekonvertering_roadmap.pdf

Klimateffekterna i USA Ă€r inte “fake news”

Princeton visar i en ny rapport att stÀderna i USAs torra regioner kommer att bli obeboeliga innan det hÀr seklet Àr över (se bild nedan).

Naturligtvis Àr botemedlet att reducera utslÀppen av vÀxthusgaser men en lindring i nöden kan vara effektivare luftkonditionering och den utrustningen kan komma frÄn Indien! Ett land som ocksÄ har erfarenhet av vÀrmeböljor. EESL (vÀrldsmÀstarna i effektvisering) hÄller pÄ att ta fram de bÀttre aggregaten.

Läs mer

Månadsindelade arkiv