Pågående och Genomförda uppdrag

* “Tekniklärande för uthålliga energisystem i Stockholmsregionen”, 2008. Learning08.pdf

* Miljödriven näringslivsutveckling i Region Skåne, 2007. Scaniaregion.pdf

* “Om energins värld och om dess värde.” En Omvärldsanalys för Tekniska Muséet 2007.Omvarldteknmus.pdf

* “Strategiska val i energisektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen.” SNV Rapport 5543. Februari 2006. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5543-7.pdf

* Energieffektivisering på riktigt. En rapport för SNF. Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf

* The Complexity of Energy Efficiency. A report for the Danish Energy Agency. The_Complexity_of_Energy_Efficiency.pdf

* Experiences with Technology Procurement. A report for the China Greenlight Project. Experiences_with_Technology_Procurements.pdf

* Program för effektivisering av Falu Stadskärna.Falufinal_NYA.doc

* Elvärmekonvertering (en “roadmap”). Projekt: Expansion 20°. Elvarmekonvertering_roadmap.pdf

IEAs Sustainable Development Scenario. Ett genombrott

IEA presenterar ett nytt grepp i Ärets World Energy Outlook, WEO, med sitt Sustainable Development Scenario, SDS (se ocksÄ bild 1 nedan), som de motiverar sÄ hÀr:

(The) approach of treating individual policy goals in isolation has limitations. The 17 SDGs of the 2030 Agenda for Sustainable Development formally came into force in 2016. The SDGs, for the first time, integrated multiple policy objectives, recognising, for example, that ending poverty must go hand-in-hand with strategies that build economic growth and address a range of social needs, while also tackling climate change and strengthening environmental protection. Just a few months later, in November 2016, the Paris Agreement entered into force, and around 170 countries have now ratified it. It builds on the NDCs offered by those countries, primarily to address climate change, though many countries put their contribution in the context of other policy goals, including ending poverty or reducing air pollution.

There is a clear need to shift towards integrated policy-making.

Detta scenario ersĂ€tter det gamla “450 ppm"scenariot eller “2DS"senariot som de anvĂ€nde för att visa hur lĂ„ngt man borde gĂ„ för att klara klimatmĂ„let enbart. DĂ€remot kontratserar de det nya emot det traditionella “New Policies” scenariot som visar vart vi Ă€r pĂ„ vĂ€g enbart med de beslut som fattats i vĂ€rldens olika hörn. Och som synes i bild 2 Ă€r det fortfarande energieffektvisering som Ă€r det stora numret för att klara vĂ€rldens behov av förbĂ€ttring.

Och att klara uppgiften fordrar en ökad investeringstakt pÄ alla fronter, se bild 3, (utom fossilsidan dÀr man sparar ordentligt, se bild 4.

Läs mer

Månadsindelade arkiv