Factor Four

?Dubblera välfärden och halvera resursanvändningen!? 1997 skrev Ernst von Weizsäcker, Amory B Lovins och L Hunter Lovins i en rapport med namnet Factor Four. Genom att både dubblera produktionen och samtidigt halvera resursanvändningen får vi just en fyrfaldig förbättring i effektiviteten

Boken är en påminnelse om att vi redan idag besitter det tekniska kunnande som gör det möjligt att samtidigt både öka välfärden och att minska resursanspråken. Utmaningen består i att göra detta på bred front och som en del av vårt vardagsliv, varhelst vi använder energi. Ty, om vi inte gör det, måste vi försöka förklara för våra efterkommande att vi inte brydde oss. Trots att vi visste!

Länkar
http://www.wupperinst.org/Sites/Books/factor-four.html

Senare har andra studier påpekat att man för att råda bot på de stora ojämlikheterna i tillgång och utnyttjande av världens resurser så behövs både en faktor 10 och faktor 20 förbättring av effektiviteten.

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv