Vad är så speciellt med svenskt näringsliv?

Undrar man igen efter att sett McKinseys rapport om hur lönsamt det är, och vilka konsekvenser det har att investera i effektivisering. Lönsamma investeringar (med mer än 17% internränta) kan minska den projicerade ökningstakten i global energiefterfrågan från 2,2 % per år till 0,7 % per år, Bild 1. En ökning som inkluderar de snabbväxande asiatiska ekonomierna visst, men skillnaden mellan dem och de gamla industriländerna ligger mera i frågan om vilken typ av effektivisering som är lönsam än i frågan om att det är lönsamt, Bild 2.

Så när man läser Svenskt Näringslivs reaktioner på EUs klimat-paket och om vilket elände detta kommer att innebära för vårt stackars land måste man undra. Är vi verkligen mycket före de andra industriländerna eller är det som Pehr Gyllenhammar säger i en intervju nyligen att regeringarna behöver lägga mer press på industrin? Kan det rentav vara som det Churchill sagt om Amerikanerna, att:  “De alltid gör rätt saker….. men först när de uttömt alla andra möjligheter”?

image
BILD 1
image
BILD 2

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv