Stresstesta mera.

I DN skriver Brahma Chellaney, professor i strategiska studier i New Delhi, om kärnkraftens stora behov av vatten. Ett förhållande som nu blivit dramatiskt i Japan men har noterats tidigare under några varma somrar i Europa. Så de stresstester som nu föreslås förefaller mycket befogade. Systemet har många komponenter och alla MÅSTE fungera. Kanske kan det också bli aktuellt att fundera över hur det går att förvara avfallet säkert i 100 000 år.

Men egentligen borde stresstestet utvidgas till att omfatta hele energisystemet och inte bara den som berör ett kraftslag. Hur robusta är de? Vilka “exitstrategier” finns? Vilka händelser bör vi klara? Skadas vårt samhälle och vår ekonomi om folk i Nordafrika vill ha frihet och demokrati?

Pst! En ledtråd vad gäller lösningarna - effektiv energianvändning och förnybar energi.

Junckerplanen skall ge jobb

De 300 miljarderna Euro som Juncker var på jakt efter visade sig vara 21. Idén är att de skall växlas upp till 315 genom att grundinsatsen används som lånegaranti och attrahera privata medel. Det kan funka, det har hänt förut.

En del av medlen skall tas från forskningsprogrammet Horizon 2020 som har en liknande idé om att attrahera extramedel för att växla upp insatsens storlek. Detta program har också ett betydande inslag för energiåtgärder.

Syftet med manövern är att ge en injektion för att skapa nya jobb: “We are offering hope to millions of Europeans disillusioned after years of stagnation” Visst finns det kritik men kommer inte en del av den från politiker som själva visat sig oförmögna att ta itu med problemen? 1932 publicerade Wigforss skriften “Har vi råd att arbeta?” Det tycks som om vi var i samma situation nu.

Utan att hårddra jämförelsen kommer man också att tänka på Marshallplanen som skapades efter andra världskriget med syfte att minska lockelsen för plågade Europeer att famna Sovjet. Nu behövs något för att minska lockelsen från alla de varianter av högerextremism som vuxit som svamp i krisernas spår.

Läs mer