Stockholm skall visa vägen för EU - Oops!

Stockholm skall vara Europas miljöhuvudstad 2010. Man tänker sig väl att en huvudstad på något vis skall vara en föregångare? Och att Stockholm som miljöhuvudtstad i Europa 2010 skulle vara det ifråga om t.ex. energieffektivisering. Men….??

Enligt SVT skulle man kunna spara 30 000 Kr per dag (drygt 10 miljoner per år) i elkostnader (se även http://svtplay.se/t/103285/abc) genom att använda så kalla Energy performance Contracting (EPC). En sorts outsourcing av drift och skötsel av anläggningar i energihänseende och knappast mera exotiskt än t.ex. städning.

Då kommer miljöhuvudstaden till att denna metod skulle kunna vara olaglig! - Oops!

* Metoden med EPC rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och andra offentliga verksamheter som dessutom fått ett Europeiskt pris för sin verksamhet på området!

* Stockholms eget fastighetskontor beskriver metoden och att den används i ett 50-tal kommuner, samt anger att besparingspotentialen är 30% av värmeanvändningen vilket är betydligt mer än elsparandet som SVT talar om.

* Statens energimyndighet har publicerat en genomgång av tillämpningen i offentlig verksamhet runt om i Sverige.

* Det finns dessutom flera olika affärsmodeller som används i Sverige och som visats i en studie redovisad vid eceee sommarkonferens, se bild nedan.

Vad väntar nu? Massrättegångar mot de kommuner som redan använder metoden för att spara på energi och på skattebetalarnas pengar?

 

 

 

image

Källa: Transforming the ?efficiency gap? into a viable business opportunity: lessons learned from the ESCO experience in Sweden. Lindgren och Nilsson. ECEEE proceedings 2009.

PS: För att kunna ladda ned hela texten från eceee måste Du vara medlem och det blir man till det facila priset av 45? per år. Då får Du tillgång inte bara till flera tusen sidor av eceee:s material utan även material från den amerikanska motsvarigheten aceeee och en massa annat.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv