Stockholm skall visa vägen för EU - Oops!

Stockholm skall vara Europas miljöhuvudstad 2010. Man tänker sig väl att en huvudstad på något vis skall vara en föregångare? Och att Stockholm som miljöhuvudtstad i Europa 2010 skulle vara det ifråga om t.ex. energieffektivisering. Men….??

Enligt SVT skulle man kunna spara 30 000 Kr per dag (drygt 10 miljoner per år) i elkostnader (se även http://svtplay.se/t/103285/abc) genom att använda så kalla Energy performance Contracting (EPC). En sorts outsourcing av drift och skötsel av anläggningar i energihänseende och knappast mera exotiskt än t.ex. städning.

Då kommer miljöhuvudstaden till att denna metod skulle kunna vara olaglig! - Oops!

* Metoden med EPC rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och andra offentliga verksamheter som dessutom fått ett Europeiskt pris för sin verksamhet på området!

* Stockholms eget fastighetskontor beskriver metoden och att den används i ett 50-tal kommuner, samt anger att besparingspotentialen är 30% av värmeanvändningen vilket är betydligt mer än elsparandet som SVT talar om.

* Statens energimyndighet har publicerat en genomgång av tillämpningen i offentlig verksamhet runt om i Sverige.

* Det finns dessutom flera olika affärsmodeller som används i Sverige och som visats i en studie redovisad vid eceee sommarkonferens, se bild nedan.

Vad väntar nu? Massrättegångar mot de kommuner som redan använder metoden för att spara på energi och på skattebetalarnas pengar?

 

 

 

image

Källa: Transforming the ?efficiency gap? into a viable business opportunity: lessons learned from the ESCO experience in Sweden. Lindgren och Nilsson. ECEEE proceedings 2009.

PS: För att kunna ladda ned hela texten från eceee måste Du vara medlem och det blir man till det facila priset av 45? per år. Då får Du tillgång inte bara till flera tusen sidor av eceee:s material utan även material från den amerikanska motsvarigheten aceeee och en massa annat.

Produkt- och installationsdesign för energieffektivitet

Många av de produkter vi omger oss med är formgivna mera för att ha ett estetiskt värde än för att vara funktionella. Det syns tydligt på till exempel reglagen för att kontrollera temperatur och luftflöden i våra rum, men även på tavlor (displayer) för att kontrollera belysning eller matberedning i kök eller armaturer för vatten i badrum och kök. Inte sällan är det symboler och grå text på svart botten! Snyggt kanske men svårt att hantera - ibland omöjligt. Försök släcka ljuset i ett sammanträdesrum!

Ett angeläget område borde sålunda vara att se över formgivning (design) till exempel från det perspektiv som Thaler och Sunstein visar i sin bok Nudge
a) underlätta Komplexa val,
b) Visa Nyttjandefördelar,
c) Undvika misstag i användning,
d) Förstå konsekvenserna av användningen,
e) Ge Feedback (återkoppling) om driftläge,
f) Göra starten Användarvänlig.

Ett enkelt sätt att underlätta skulle kunna vara att anordna teknikupphandlingar för design som premierar produkter som är lätt(are) att hantera.

Det är emellertid inte bara produkter som bör ges en ”design” som attraherar och motiverar energieffektiv handling utan det kan även gälla installationer. Effektvisering handlar inte bara om enstaka produkter som sätts in vid enstaka tillfällen utan snarare handlar om en process, en händelsekedja kan det vara intressant att se till hur man kan koppla åtgärder från flera leverantörer under en längre tidsrymd och också se till om man kan underlätta för hur efterföljande steg skall kunna förberedas.  Ett känt exempel är att man i Storbritannien ökat acceptansen av vindsisolering genom att erbjuda fastighetsägarna vindsröjning som en extra och kopplad tjänst.

Här finns uppenbarligen stora möjligheter till utveckling av både marknadens tjänster och styrmedel för att påverka acceptansen hos kunderna. Ett förslag som nämnts skulle vara att följa och stödja energideklarationerna så att besparingar upp till en viss nivå (x%) skulle ges skattelindringar när nivån uppnåtts. Detta skulle också kunna uppmuntra installationsföretagen till samverkan och gemensamma erbjudanden. Många av åtgärderna genomförs av lokala småföretag som är kända och uppskattade av kunderna men inte är motiverade att ta större grepp.

Läs mer

Månadsindelade arkiv