Prissättningen fungerar - men marknaden?

Tre generaldirektörer skriver i DN under rubriken ?Tillfälliga pristoppar visar att elmarknaden fungerar?. De har rätt i en sak - prissättningen fungerar, men innebär det med nödvändighet att marknaden fungerar? Den modell vi har och som producerar dessa priser kallas ?Energy Only? men det är inte den enda prismodellen som finns. Den kritiseras ibland just pga ryckigheten med stora språng i priset.

Marknaden har emellertid flera parter varav endast några verkligen deltar på “marknaden” sådan den är skapad idag. Och till syvende och sidst så är det kunderna som betalar. Då är det intressant att veta dels, var tar vinsterna vägen (och är de skäliga/rättvisa) samt hur kan kunderna få större delaktighet. Ett av problemen är att kundernas samlade efterfrågan är så oflexibel. I artikeln pekas på att några större användare kunnat “styra sina laster” när priset var högt. Det är bra men borde ske i större omfattning.

Prissignalerna når inte alla kunder på ett sätt som skulle kunna göra verkan. Många får det bara som “krigsrubriker” via media och får en gnagande oro att deras nästa räkning skall ruinera dem. I många andra länder arbetar man aktivare med laststyrning (demand Response) och ger kunden valmöjligheter att agera.

De tre anser att “...elmarknaden i huvudsak fungerar bra”. Det hindrar väl inte att den kan bli bättre!?

 

 

 

Produkt- och installationsdesign för energieffektivitet

Många av de produkter vi omger oss med är formgivna mera för att ha ett estetiskt värde än för att vara funktionella. Det syns tydligt på till exempel reglagen för att kontrollera temperatur och luftflöden i våra rum, men även på tavlor (displayer) för att kontrollera belysning eller matberedning i kök eller armaturer för vatten i badrum och kök. Inte sällan är det symboler och grå text på svart botten! Snyggt kanske men svårt att hantera - ibland omöjligt. Försök släcka ljuset i ett sammanträdesrum!

Ett angeläget område borde sålunda vara att se över formgivning (design) till exempel från det perspektiv som Thaler och Sunstein visar i sin bok Nudge
a) underlätta Komplexa val,
b) Visa Nyttjandefördelar,
c) Undvika misstag i användning,
d) Förstå konsekvenserna av användningen,
e) Ge Feedback (återkoppling) om driftläge,
f) Göra starten Användarvänlig.

Ett enkelt sätt att underlätta skulle kunna vara att anordna teknikupphandlingar för design som premierar produkter som är lätt(are) att hantera.

Det är emellertid inte bara produkter som bör ges en ”design” som attraherar och motiverar energieffektiv handling utan det kan även gälla installationer. Effektvisering handlar inte bara om enstaka produkter som sätts in vid enstaka tillfällen utan snarare handlar om en process, en händelsekedja kan det vara intressant att se till hur man kan koppla åtgärder från flera leverantörer under en längre tidsrymd och också se till om man kan underlätta för hur efterföljande steg skall kunna förberedas.  Ett känt exempel är att man i Storbritannien ökat acceptansen av vindsisolering genom att erbjuda fastighetsägarna vindsröjning som en extra och kopplad tjänst.

Här finns uppenbarligen stora möjligheter till utveckling av både marknadens tjänster och styrmedel för att påverka acceptansen hos kunderna. Ett förslag som nämnts skulle vara att följa och stödja energideklarationerna så att besparingar upp till en viss nivå (x%) skulle ges skattelindringar när nivån uppnåtts. Detta skulle också kunna uppmuntra installationsföretagen till samverkan och gemensamma erbjudanden. Många av åtgärderna genomförs av lokala småföretag som är kända och uppskattade av kunderna men inte är motiverade att ta större grepp.

Läs mer

Månadsindelade arkiv