Klimatplan B? Nej tack!

Tänk om vi inte lyckas med klimatåtgärderna? Om de kommer för sent eller om de för kraftlösa? Då behöver vi en Plan B säger Royal Society i Storbritannien! De har i en översikt gjort en förteckning över ett antal åtgärder som de menar då skulle komma ifråga (se figur 1 nedan). Några av dem är relativt harmlösa men det finns också ett antal som är mera av Jules Verne-karaktär.

Men i grunden är tänkesättet fel! Vi måste lyckas med Plan A! Det finns stora möjligheter till energieffektivisering och bruk av förnybar energi. Att innan man på allvar tagit itu med dessa invagga sig själv i ett tänkande om att det finns en plan B att sätta in om det går snett innebär att man splittrar sig både ifråga om inställning och resurser.

Plan B -Nej Tack! Full koncentration på Plan A!
Om man skall fundera över var insatserna gör mest nytta så tänk hellre på hur mycket energi vi behöver (Se Figur 2 nedan) och gör en plan A version 2.0.

image
FIGUR 1: Översikt över “geoengineeringsmöjligheter” enligt Geoengineering the climate. Science, governance and uncertainty. The Royal Society. UK. September 2009
——————————————————————————————————————-

image
FIGUR 2: Olika ställen för insatser att begränsa utsläpp av växthusgaser. FourFact AB

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv